Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی ارتباط ابهام نقش، تعارض نقش و اضطراب رقابتی با عملکرد ورزشی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان ورزشکار

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

تابستان 1385 - شماره 40 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (16 صفحه - از 39 تا 54)

کلیدواژه ها : تعارض نقش ،ابهام نقش ،اضطراب رقابتی ،عملکرد ورزشی و پیشرفت تحصیلی

کلید واژه های ماشینی : اضطراب رقابتی ،عملکرد ورزشی ،پیشرفت تحصیلی ،ابهام نقش ،تعارض نقش ،اضطراب رقابتی با عملکرد ،نقش و اضطراب رقابتی ،تعارض نقش و اضطراب ،رقابتی ،پیشرفت تحصیلی در ورزشکاران ،رقابتی کاهش عملکرد ورزشی ،اضطراب رقابتی کاهش عملکرد ،تحصیلی ،اضطراب رقابتی در ورزشکاران ،متغیرهای ابهام نقش ،تحصیلی دانشجویان ورزشکار ،ورزشکاران گروهی ،واریانس عملکرد ورزشی ورزشکاران ،واریانس عملکرد ورزشی ،عملکرد ورزشی در ورزشکاران ،انفرادی ،واریانس پیشرفت تحصیلی ورزشکاران ،اضطراب رقابتی بر واریانس ،دانشجویان ورزشکار ،عملکرد ورزشی ورزشکاران گروهی ،واریانس پیشرفت تحصیلی ،ورزشکاران انفرادی ،ورزشکاران گروهی و انفرادی ،درصد از واریانس عملکرد ،درصد از واریانس پیشرفت

هدف از این مطالعه بررسی ارتباط ابهام نقش، تعارض نقش و اضطراب رقابتی با عملکرد ورزشی و پیشرفت تحصیلی در ورزشکاران رشته‌های ورزشی انفرادی (کشتی، تنیس و رزمی) و گروهی (فوتبال، والیبال و بسکتبال) است. آزمودنی‌های پژوهش شامل 244 نفر دانشجوی پسر (126 ورزشکار گروهی و 118 ورزشکار انفرادی) بود که به‌صورت تصادفی از میان دانشجویان ورزشکار انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس ابهام- تعارض نقش، پرسشنامه اضطراب رقابتی و چک لیست عملکرد ورزشی استفاده شد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که هر یک از متغیرهای ابهام نقش، تعارض نقش و اضطراب رقابتی با عملکرد ورزشی و پیشرفت تحصیلی رابطه منفی معنی داری دارند. این همبستگی در ورزشکاران گروهی از انفرادی بیشتر بود. ضریب رگرسیون چند متغیری نشان داد که ابهام نقش، تعارض نقش و اضطراب رقابتی 36 و 24 درصد از واریانس عملکرد ورزشی را به‌ترتیب در ورزشکاران گروهی و انفرادی تبیین می‌کنند. همچنین، سه متغیر یاد شده 45 و 16 درصد از واریانس پیشرفت تحصیلی را به ترتیب در ورزشکاران گروهی و انفرادی تبیین کردند. این نتایج نشان می دهد که افزایش ابهام نقش، تعارض نقش و اضطراب رقابتی کاهش عملکرد ورزشی و پیشرفت تحصیلی ر به دنبال خواهد داشت.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.