Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی مقایسه ای تأثیر عوامل اقتصادی اجتماعی خانوار بر تقاضای ورود به آموزش عالی

نویسنده: ؛

تابستان 1385 - شماره 40 علمی-پژوهشی (20 صفحه - از 91 تا 110)

کلیدواژه ها : تقاضای آموزش عالی ،خانوار ،لاجیت ،تصمیم گیری آموزشی و سرمایه انسانی

کلید واژه های ماشینی : احتمال ادامه تحصیل فرزندان ،خانوار بر احتمال ادامه ،ادامه تحصیل ،احتمال ادامه تحصیل ،اجتماعی خانوار ،آموزش عالی ،ویژگی‎های اقتصادی اجتماعی ،ادامه تحصیل فرزندان ،سرمایه انسانی ،تأثیر ویژگی‎های اقتصادی اجتماعی ،عالی ،احتمال ادامه تحصیل فرد ،عوامل اقتصادی اجتماعی ،ادامه تحصیل در دوره‎های ،آموزش‎عالی ،سطح تحصیلات والدین ،اقتصادی اجتماعی ،ویژگی‎های اقتصادی ،طرح آمارگیری از ویژگی‎های ،آمارگیری از ویژگی‎های اقتصادی ،ادامه تحصیل فرزند خانوار ،وضعیت اقتصادی خانوار ،تحصیل فرزندان ،ویژگی‎های ،سطح تحصیلات ،معنی‎دار ،وضعیت اقتصادی ،درآمد خانوار ،سطح برخورداری آموزشی فرزندان ،تحصیلات والدین

خانوارها حلقه ارتباطی بین سطح بهره‌مندی اقتصادی اجتماعی و از جمله سرمایه ‌انسانی یک نسل با نسل بعد محسوب می‌شوند. هدف از تحلیل‌ اثر ویژگی‌های اقتصادی اجتماعی خانوار بر احتمال ادامه تحصیل یا سطح برخورداری آموزشی فرزندان، شناخت میزان و جهت تأثیر عوامل مذکور است. هدف از اجرای این طرح شناخت عوامل مؤثر بر تصمیم‌‌‌گیری افراد برای ورود به دوره‌های آموزش عالی در سطح خانوارهاست. مرحله اول این طرح در سال 1382 و با استفاده از داده‌های طرح آمارگیری از ویژگی‌های اقتصادی اجتماعی خانوار در سال 1374 به اجرا درآمد. در این مرحله، از داده‌های جدید (سال 1381) استفاده شده و با توسعة مشاهدات، فرضیات مختلف از تأثیر ویژگی‌های اقتصادی اجتماعی خانوار بر احتمال ادامه تحصیل فرزندان آزمون شده است. این مقاله به بیان نتایج طرح پژوهشی مذکور اختصاص دارد. از مقایسة نتایج این مرحله با مرحلۀ قبل می‌توان نتیجه گرفت که تأثیر سطح تحصیلات والدین یا سرمایه‌انسانی نسل قبل بارزتر و معنی‌دارتر شده است؛ به عبارت دیگر، در طی سالهای اخیر تأثیر تحصیلات دانشگاهی والدین بر نگرش فرزندان نسبت به وجهة اجتماعی و احتمالا چشم‌انداز اقتصادی تحصیلات عالی بیشتر شده است. این نکته اهمیت بارز انتقال سرمایه بین نسلی و لزوم توجه به توسعة آموزش برای نگهداشت سطح سرمایه ‌انسانی نسلهای آتی را نشان می‌دهد. در هر دو مرحله تأثیر معنی‌دار وضعیت اقتصادی خانوار را می‌توان تشخیص داد و نتایج دو مرحله درخصوص میزان و جهت تأثیر متغیرهای جنسیت و سن افراد و تعداد اعضای خانوار کاملا مشابه و پایدار است؛ به عبارت دیگر، همچنان احتمال ادامه تحصیل فرزندان پسر کمتر و احتمال ادامه تحصیل فرد در سنین بالاتر بیشتر است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.