Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی روان شناختی سه منظومه غنایی فارسی (خسرو و شیرین، لیلی و مجنون و ویس و رامین)

نویسنده: ؛ ؛

بهار و تابستان 1383 - شماره 2 (16 صفحه - از 1 تا 16)

کلیدواژه ها : خسرو و شیرین‌ ،لیلی‌ و مجنون ،ویس‌و رامین‌ ،نقد ادبی‌ ،نقد روان‌شناختی

کلید واژه های ماشینی : ویس ،یونگ ،روانکاوی فروید ،کهن الگوها ،نظریه روانکاوی فروید ،رامین ،فروید ،مجنون ،روان‌شناسی تحلیلی یونگ ،ویس و رامین ،لیلی و مجنون ،روانکاوی ،واحدهای کدگذاری ،نظریه روانکاوی ،منظومه ویس و رامین ،روان‌شناختی ،روانکاوی فروید و روان‌شناسی ،ادبی ،تحلیلی یونگ ،نقد ادبی ،روانکاوی فروید و رویکرد ،نمودهای کهن الگوی سایه ،مجنون و ویس ،ویس و رامین اثر ،فروید و روان‌شناسی تحلیلی ،اثر ادبی ،منظومه خسرو ،روان‌شناسی تحلیلی ،واحدهای کدگذاری شده ،کدگذاری شده

در این ‌پژوهش ‌سه ‌منظومه،‌ یعنی خسرو و شیرین و لیلی و مجنون‌ اثر حکیم‌ نظامی‌گنجوی و ویس ‌و رامین اثر فخرالدین ‌اسعدگرگانی ‌به ‌عنوان‌ منابع‌ اصلی ‌در جهت ‌تفسیر روان‌شناختی‌ انتخاب‌ و با استفاده ‌از روش‌ تحلیل ‌محتوا بررسی‌ شده‌اند. سه ‌فرضیه ‌مطرح ‌شد و درجه ‌انطباق ‌مفاهیم ‌روان‌شناختی‌ مکنون ‌در این‌ آثار با رویکرد روانکاوی ‌فروید و رویکرد روان‌شناسی‌تحلیلی‌ یونگ‌ و نیز با ویژگی‌های‌ شخصیتی‌ مصنف‌ ـ که‌ خود مفهوم ‌روانکاوانه ‌دارد ـ بررسی ‌گردید. پس‌ از تعیین ‌واحدهای ‌کدگذاری‌ و تعریف‌ عملیاتی ‌هر یک‌، کدگذاری‌ به عمل‌آمد و ضریب ‌پایایی‌ کدگذاران ‌برابر81% تعیین ‌گردید. با استفاده‌ از آزمون‌ آماری ‌مجذور خی‌(X2) واحدهای‌کدگذاری ‌شده‌ برای ‌هر یک ‌از متون،‌ به‌ منظور تعیین ‌فراوانی ‌انطباق ‌هر یک ‌با دو نظریه ‌روانکاوی ‌فروید و روان‌شناسی‌ تحلیلی‌ یونگ‌، مورد تحلیل ‌قرار گرفتند. نتایج ‌نشان ‌می‌دهد ‌آزمون‌ آماری ‌به عمل‌آمده ‌برای‌ دو منظومه ‌خسرو و شیرین‌ و لیلی ‌و مجنون ‌تفاوت‌ معنی‌داری از نظر درجه‌ انطباق‌پذیری ‌با دو نظریه ‌فوق ‌نشان ‌نمی‌دهد؛ اما این‌ تفاوت ‌در منظومه ‌ویس ‌و رامین ‌معنی‌دار است و نشان ‌می‌دهد ‌این‌ منظومه ‌رابطه ‌بیشتری ‌با نظریه‌ روانکاوی ‌فروید دارد؛ البته ‌با توجه ‌به ‌پیچیدگی‌ کدگذاری ‌و کمی‌سازی ‌مفاهیم ‌ادبی ‌و مشکلات‌روش‌شناختی ‌موجود، سعی‌ شد در ادامه ‌بحث‌، تفسیرهای‌ ممکن ‌با استفاده‌ از دو رویکرد فوق‌ در مورد سه‌ منظومه ‌مورد مطالعه‌ ارائه‌ شود.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.