Skip to main content
فهرست مقالات

رویه قضایی

کلید واژه های ماشینی : هیئت عمومی دیوان عالی، دیوان عالی کشور، قانون تشدید مجازات رانندگان رأی، قانون تشدید مجازات رانندگان، شاکیه باستناد این‌که شکایت، دادگاه، شکایت، قانون، قنات، ماده، اجاره، رأی، شاکیه، شعبهء مزبور رأی فرجام‌خواسته، مواد قانون دادرسی کیفری، حکم، قانون تشدید مجازات رانندگی، رانندگی، حکم فرجام‌خواسته نقض و رسیدگی، نقض رسیدگی مؤثر حکم فرجام‌خواسته، رسیدگی مؤثر حکم فرجام‌خواسته نقض، متهم، جلسهء هیئت عمومی دیوان، باستناد این‌که شکایت اولیهء مشارالیها، تسلیم شاکیه قرار قطعیت، تصرف عدوانی، قانون اصلاح دادرسی کیفری، آراء قرار مزبور نقض، فرجام بودن حکم دادگاه، نقض رسیدگی رأی

خلاصه ماشینی: "» 2-کیفری‌ راجع به مادهء 2 قانون تشدید مجازات رانندگان‌ رأی شماره 1615 32725 هیئت عمومی دیوان عالی کشور راننده‌ای که دارای گواهینامهء درجهء 2 بوده باتهام قتل غیر عمد بعلت عدم‌ رعایت نظامات دولتی و باستناد مادهء 1 قانون تشدید مجازات رانندگان تحت پی‌گرد قرار گرفته دادگاه جنحه ویرا برابر مادهء استنادی و اجازهء ماده 45 محکوم کرده است دادستان‌ و محکوم‌علیه از دادنامه صادره پژوش خواسته‌اند دادگاه استیناف حکم بدوی را گسیخته‌ و مجازات متهم را تشدید کرده است متهم فرجام خواسته شعبهء 9 دیوان عالی کشور از لحاظ اینکه متهم فاقد پروانه درجه 1 بوده و دادگاه با توجه بموضوع عمل او را بر مادهء 1 قانون تشدید مجازات رانندگان تطبیق کرده و در صورتیکه با نداشتن پروانه درجه 1 ولو راننده دارای پروانه درجه 2 باشد حق رانندگی کامیون را ندارد و در صورت ارتکاب‌ موضوع مشمول ماده 2 قانون مزبور و جنائی است حکم فرجامخواسته را باکثریت نقض‌ و رسیدگی را بدادگاه جنائی ارجاع نموده است دادگاه مزبور پس از رسیدگی با احراز بزه از جهت آنکه مشارالیه دارای گواهینامه رانندگی درجه دوم وبده و در ماده دوم‌ قانون تشدید مجازات رانندگان یکی از عناصر مشدده بزه نداشتن گواهینامهء رانندگی بمعنی‌ اعم است و نمی‌توان متهم را که دارای گواهینامهء رانندگی است فاقد گواهی‌نامه دانست‌ و مشمول عنوان مادهء 2 قانون تشدید مجازات رانندگی دانست بنابراین بزه را منطبق‌ با ماده 1 دانسته است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.