Skip to main content
فهرست مقالات

قوانین

(62 صفحه - از 101 تا 162)

کلید واژه های ماشینی : شرکت ملی نفت ایران، بشرکت ملی نفت ایران، نفت خام، قرارداد، ماده، شرکت ملی نفت ایران تحویل، قانون، بشرکت ملی نفت ایران تحویل، شرکت ملی نفت ایران بشرکت، ماده بشرکت ملی نفت ایران

خلاصه ماشینی:

"بند(2)-هر قسمت از اراضی متعلق بایران که شرکتهای عامل برای عملیات‌ مقرر در این قرارداد در حدود معقول احتیاج باستفاده از آن داشته باشند مشروط بر اینکه‌ استفاده از این اراضی با اجازه کتبی و قبلی ایران باشد درخواست مربوط باین استفاده از مجرای‌ شرکت ملی نفت ایران بعمل خواهد آمد و ایران بدون دلیل موجه از موافقت با آن‌ درخواست خودداری و در اعلام موافقت تأخیر نخواهد کرد در مورد زمینهائی که‌ ایران یا دیگران در تاریخ تقاضا از آن استفاده نمیکنند اجازه استفاده مجانا داده خواهد شد ولی نسبت بزمینهای مورد استفاده ایران یا دیگران مال‌الاجاره‌ای از آن بابت از طرف شرکت‌ عامل مربوط بشرکت ملی نفت ایران قابل پرداخت خواهد بود مانند اینکه شرکت ملی‌ نفط ایران آن زمین را بر طبق جزء(ب)این ماده اجاره کرده باشد و علیهذا تمام مقررات‌ مندرج در آن جزء مجری خواهد بود. جزء ج-هرگاه شرکتهای عامل یا هر یک از آنها بمنظور انجام عملیات مقرر در این قرارداد در حدود معقول حقی کمتر از حق استفاده مانع‌للغیر از زمین خواه نسبت‌ به عین خواه نسبت بمنافع آن و خواه در داخل ناحیه عملیات یا خارج از آن لازم داشته باشند (که این موارد شامل حقوقی از قبیل حقوق ارتفاقی و حق عبور و مرور و حق احداث‌ و کشیدن راه و راه‌آهن و لوله و خطوط لوله و مجرای فاضل آب و زه‌کشی و سیم‌کشی‌ و کابل‌کشی و خطوط و نظایر آن از روی زمین یا زیرزمین خواهد بود بدون اینکه منحصر به آن باشد)مراتب را کتبا بشرکت ملی نفت ایران اطلاع خواهند داد شرکت ملی نفت‌ ایران باید در آن صورت چنین حقوقی را فورا بنام خود ولی بمنظور استفاده شرکت عامل‌ مربوطه برای مدتی که از عمر قرارداد باقیمانده بقیمت یا مال‌الاجاره‌ای که با توجه بخصوصیات‌ زمین و کیفیت حقی که مورد احتیاج است عادلانه باشد تحصیل نماید."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.