Skip to main content
فهرست مقالات

فرق بین اصول دادرسی مدنی و جزائی (8)

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : متهم ،جزائی ،اصول دادرسی مدنی و جزائی ،آئین دادرسی جزائی ،مرور زمان دعوای عمومی دادستان ،جرم ،تقصیر ،قواعد آئین دادرسی جزائی تعقیب ،دعوای ،دعوی ،حقوق ،مرور زمان ،موضوع دلیل در آئین دادرسی ،دادستان ،قانون آئین دادرسی جزائی ایران ،موضوع اتهام مشمول مرور زمان ،امور جزائی موضوع دلیل ،دعوای جزائی ،اتهام ،حقیقت ،اصول ،اثبات مرور زمان بعهده دادستان ،آئین دادرسی جزائی ایران متهمی ،قواعد ،حکم ،دلیل ،قانون ،دعوی مشمول مرور زمان ،برائت ،بی‌گناهی

خلاصه ماشینی:

"1-دلیل بعهده شاکی است شاکی اصولا باید وجود عناصر معنوی و مادی جرم را ثابت کند و این قاعده‌ با عقل و امنیت اجتماعی تواما وفق دارد که از شاکی اثبات کامل و تمام تقصیر متهم‌ خواسته شود و اگر متهم منکر ارتکاب جرم و یا تقصیر خود شود نافی را نفی کافی است‌ و دیگر نباید دلیل بر انکار خود بیاورد ولی اگر متهم استناد باوضاع و احوالی نمود که طبعا باعث از بین رفتن جرم است و یا اشاره بیک عمل مثبتی نمود که حاکی از تدیق‌ او باتهام بود و یا ادعای برائت و بی‌تقصیری و یا معافیت و معذوریت نمود باید بنویه‌ خود مثل یکنفر وکیل مدافع در عوای حقوقی که ایرادات قانونی مینماید و یا دلیل‌ ابراء میآورد او نیز باید برای برائت خود اوضاع و احوال استنادیه را با دلیل ثابت کند زیرا برائت ذمه در اینمورد حقی است برای متهم و نمیتوان او را منع کرد و بنابراین‌ مشمول قاعدهء اثبات دعوی با متهم: suer odneipicxe tif rotca خواهد بود. در حقیقت باید قبول کرد قاعدهء: odmeipicxe suer tif rotca یعنی اثبات‌ دعوی با متهم است در آئین دادرسی جزائی مورد استعمال محدود دارد زیرا از یکطرف‌ دادستان مجبور است برای شرایط و ارکان موجودیت جرم و تقصیر فاعل و فقدان جهان‌ معذوریت و بی‌تقصیر و معافیت و غیره متهم اقامه بینه کند و از طرف دیگر جنبهء عمومی‌ و اجتماعی دعوای جزائی قضاة را مجبور میکند باینکه راسا نسبت بدلایل و وسائل دفاعیه‌ متهم که در موقع خود از آنها استفاده نکرده قایم مقام او شده و با توسل بآنها از متهم دفاع‌ نمایند و بالاخره قواعد دلایل اخلاقی که قایم مقام دلایل قانونی حقوق قدیم شده است پایه‌ اساس تصمیم قاضی ناشی از اطمینان خاطر او بکشف حقایقی خواهد بود و حال آنکه‌ در دعوی حقوقی قاضی دارای چنین وظیفه قانونی و اجتماعی نیست رل مهم در دست‌ اصحاب دعوی است که حقیقت امر را با دلایل متقن که دارند بثبوت برسانند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.