Skip to main content
فهرست مقالات

تصمیمات قضائی

کلید واژه های ماشینی : جهت این‌که دادگاه کیفر شلاق، دادیار دادسرای استان، دادگاه، حکم، دادرسی، آئین دادرسی کیفری بشرح حکم، دادگاه کیفر شلاق تعیین، دادیار دادسرای استان از جهت، دادیار دادسرای استان در جلسه، متهم

خلاصه ماشینی:

"تصمیمات قضائی 1-جزائی‌ حکم شماره(به تصویر صفحه مراجعه شود)دیوانعالی کشور راجع بایراد جرح موضوع مادهء 173 قانون کیفر همگانی شخص 37 ساله اهل و ساکن همدان باتهام ایراد جرح با چاقو در دی ماه‌ سال 30 به شخص دیگر مورد تعقیب دادسرای شهرستان همدان قرار گرفته و پس از تنظیم‌ کیفر خواست دادگاه جنحه محل رسیدگی کرده و با احراز ثبوت بزه متهم را بشرح حکم‌ شماره 167-3159 باستناد قسمت اخیر ماده 173 قانون کیفر عمومی و تبره ذیل‌ آن و رعایت ماده 45 همان قانون بیگماه و نیم حبس تأدیبی قابل خریداری از قرار روزی‌ 50 ریال و پرداخت یکهزار ریال هزینه دادرسی بدون تعیین ضربه شلاق محکوم نموده‌ متهم از حکم مزبور پژوهش خواسته شعبه سوم دادگاه استان 5 در تاریخ 32212 با حصور دادیار دادسرای استان و غیاب متهم که با ابلاغ وقت در دادگاه حضور نیافته و لایحه‌ دفاعیه هم نفرستاده رسیدگی کرده و بر حسب تقاضای پژوهش و تبعی دادیار دادسرای استان‌ از جهت اینکه دادگاه کیفر شلاق تعیین نکرده بدون احضار متهم و اعلام پژوهش تبعی‌ دادستان استان دادنامه پژوهش خواسته را گسیخته و متهم را طبق قسمت اخیر ماده‌ 173 و تبصره ذیل آن و رعایت ماده 4 قانون کیفر عمومی و ماده 4 اصلاحی بعضی‌ از مواد آئین دادرسی کیفری بشرح حکم شماره 72 مورخ 32212 بیکماه و نیم حبس‌ تادیبی قابل خریداری بقرار روزی 50 ریال و نواختن پنجاه ضربه شلاق در یکروز و پرداخت یکهزار ریال هزینه دادرسی با قید اینکه رای حضوری است محکوم نموده‌ این حکم در تاریخ 32431 بمحکوم علیه ابلاغ و در تاریخ 3253 ضمن لایحه‌ تقاضای رسیدگی فرجامی نموده پرونده بدفتر دیوانکشور ارسال و بشعبه نهم ارجاع شده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.