Skip to main content
فهرست مقالات

عوامل هنجاری و سازمانی مؤثر بر میزان بهره وری اعضای هیئت علمی

نویسنده: ؛ ؛

زمستان 1381 - شماره 4 (40 صفحه - از 167 تا 206)

کلیدواژه ها : تولید علمی ،تعهد هنجاری ،ساختار هنجاری علم ،ارتباطات در بین اعضای هیئت علمی ،هنجارمندی سازمانی

کلید واژه های ماشینی : اعضای هیئت علمی ،تولید علمی ،تعهد هنجاری ،هنجاری ،هنجارمندی سازمانی ،هنجارمندی ،عوامل هنجاری و سازمانی ،میزان تولید علمی اعضا ،میزان تعهد هنجاری ،میزان تعهد هنجاری اعضا ،میزان تولید علمی ،میزان تعهد هنجاری پاسخگویان ،میزان تولید ،تعهد هنجاری پاسخگویان ،میزان تولید علمی پاسخگویان ،تولید علمی اعضا ،پاسخگویان ،میزان تعهد ،تعهد هنجاری اعضا ،تأثیر هنجارمندی سازمانی ،میزان هنجارمندی سازمانی ،پژوهشی ،هنجارهای علمی از تولید ،تولید علمی پاسخگویان ،تعهد هنجاری بر تولید ،ارتباطات اعضای هیئت علمی ،هنجاری پاسخگویان ،هنجارهای علم ،ارزش‌ها و هنجارها ،متغیرهای تعهد هنجاری

یکی از شاخص‌های توسعه علمی هر کشور، تولید علمی است. و از آن‌جا که کشور ایران براساس داده‌های موجود از لحاظ تولید علمی فاصله بسیار زیادی چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی با استانداردهای جهانی دارد، به منظور افزایش سطح کمی و کیفی تولیدات علمی کشور نیاز به اتخاذ تدابیر مناسب و سیاستگذاری‌های لازم است که این امر در سایه آشنایی با فرایند تولید علمی و عوامل موءثر بر آن عملی خواهد شد. تحقیق حاضر به بررسی این فرایند که در حوزه جامعه‌شناسی علم قرار می‌گیرد می‌پردازد. بر این اساس تحقیق حاضر برای بررسی فرآیند تولید علمی، به مطالعه عوامل هنجاری و سازمانی و تأثیر آن بر میزان تولید علمی اعضای هیئت علمی می‌پردازد. در این پژوهش، میزان تعهد هنجاری اعضا، هنجارمندی سازمانی از دیدگاه اعضا و میزان ارتباطات به‌مثابه عوامل هنجاری و سازمانی موءثر بر میزان تولید علمی بررسی شده است. چارچوب نظری اصلی این تحقیق بر پایه نظریه مرتون و ارزش‌ها و هنجارهای مطرح‌شده توسط رزنیک قرار دارد. این پژوهش در جامعه دانشگاهی و پژوهشی انجام گرفته است. نمونه این تحقیق شامل 270 نفر عضو هیئت علمی است که از این تعداد 194 نفر مربوط به جامعه دانشگاهی و 76 نفر مربوط به جامعه پژوهشی است. پردازش و آزمون‌های آماری این تحقیق مبین این واقعیت است که در تبیین میزان تولید علمی اعضای هیئت علمی، بخشی از عوامل هنجاری و سازمانی پیش‌بینی شده نقش دارند. از بین این عوامل میزان ارتباطات بیشترین تأثیر را بر میزان تولید علمی در هر دو جامعه مطالعه شده، داشته است. همچنین نقش تعهد هنجاری بر میزان تولید علمی پاسخگویان تأیید شد و اعضای دانشگاهی متعهد به هنجارهای علمی از تولید علمی بیشتری برخوردار بودند. اما تأثیر هنجارمندی سازمانی بر میزان تولید علمی اعضای هیئت علمی در هیچ‌یک از دو جامعه تأیید نشد و میزان هنجارمندبودن سازمان هیچ تأثیری بر میزان تولید علمی اعضای آن نداشت. براساس مدل رگرسیون چند متغیره تولید علمی تعداد واحدهای تدریسی اعضای هیئت علمی در دوره تحصیلات تکمیلی نیز در تولید علمی آنان تأثیر دارد. در مدل نهایی متغیرهای ارتباطات، تعداد واحدهای تدریسی در دوره تحصیلات تکمیلی و تعهد هنجاری پاسخگویان در مجموع حدود 23 درصد از واریانس متغیر وابسته (تولید علمی) را تبیین می‌کنند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.