Skip to main content
فهرست مقالات

سنجش میزان فاتالیسم و رابطه آن با احساس کارآمدی و احساس بی قدرتی سیاسی در بین زنان بالغ مناطق شهری کشور

نویسنده: ؛

بهار 1383 - شماره 9 (33 صفحه - از 169 تا 201)

کلیدواژه ها : فاتالیسم ،احساس کارآمدی سیاسی ،احساس بی‌قدرتی سیاسی

کلید واژه های ماشینی : فاتالیسم ،احساس بی‌قدرتی سیاسی ،احساس کارامدی سیاسی ،احساس بی‌قدرتی ،میزان سرنوشت‌گرایی در زنان ،بی‌قدرتی سیاسی ،احساس فتور سیاسی ،بی‌قدرتی ،میزان فاتالیسم ،افزایش میزان سرنوشت‌گرایی ،کارامدی سیاسی ،میزان احساس بی‌قدرتی سیاسی ،احساس کارامدی سیاسی زنان ،فاتالیسم و احساس بی‌قدرتی ،احساس کارامدی ،میزان احساس فتور سیاسی ،فتور سیاسی ،احساس بی‌قدرتی و فتور ،احساس کارامدی و احساس بی‌قدرتی ،کارامدی ،بی‌قدرتی و فتور سیاسی ،احساس فتور سیاسی زنان ،SES ،احساس فتور ،میزان سرنوشت‌گرایی ،قدرت سیاسی ،میزان احساس کارامدی سیاسی ،احساس بی‌قدرتی سیاسی زنان ،سرنوشت‌گرایی ،میزان احساس بی‌قدرتی

مقاله حاضر براساس بخشی از اطلاعات مأخوذ از طرح «بررسی رفتار سیاسی زنان کشور» به سنجش رابطه میان احساس کارآمدی سیاسی، احساس فتور سیاسی و فاتالیسم تدوین و تنظیم شده است. اطلاعات موردنظر در این تحقیق با استفاده از روش پیمایش و کاربرد تکنیک پرسشنامه هدایت‌شده جمع‌آوری شده است. جامعه آماری تحقیق را کلیه زنان بالغ ساکن در مراکز استانهای کشور که طبق سرشماری 1375 ه . ش، حدود 8582323 نفر است، تشکیل می‌دهد. براساس قواعد تعیین حجم نمونه، 9500 نفر از زنان بالغ ساکن در مراکز استانهای کشور به طریق نمونه‌گیری تسهیم به تناسب حجم نمونه (PPS)و براساس حجم جمعیت زنان 15 سال به بالا انتخاب شده‌اند. نتایج حاصله از آزمون فرضیات تحقیق و نیکویی برازش(3) مدل تحلیل نشان می‌دهد: 1. فاتالیسم به‌طور معکوسی براحساس کارامدی سیاسی تأثیرگذار است؛ به‌طوری که با افزایش میزان سرنوشت‌گرایی در زنان، احساس کارامدی سیاسی در آنان کاهش می‌یابد. 2. رابطه معنی‌داری میان فاتالیسم و احساس بی‌قدرتی سیاسی وجود دارد؛ به‌طوری که با افزایش میزان سرنوشت‌گرایی در زنان، احساس فتور سیاسی در آنان نیز افزایش می‌یابد. 3. احساس کارایی سیاسی و احساس بی‌قدرتی سیاسی به‌طور معکوسی هم‌بسته‌اند. با توجه به نیکویی برازش مدل تحلیلی از طریق کاربرد رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر، نتایج حاصله نشان می‌دهد که برحسب ارزش بتا (Beta)، متغیرها(1)، سطح سواد، فاتالیسم، منشأ اجتماعی، وضعیت فعالیت و سن از عوامل تأثیرگذار بر احساس کارامدی سیاسی و احساس بی‌قدرتی و فتور سیاسی شمرده می‌شوند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.