Skip to main content
فهرست مقالات

مروری اجمالی بر تئوری داراشدن غیر عادلانه در حقوق ایران، امریکا و بین الملل

نویسنده:

ISC (30 صفحه - از 101 تا 130)

کلید واژه های ماشینی : تئوری دارا شدن غیر، غیر عادلانه، اصل دارا شدن غیر، استناد تئوری دارا شدن غیر، حقوق، امریکا، غیر عادلانه در حقوق ایران، اجرای تئوری دارا شدن غیر، دیوان، اصل

خلاصه ماشینی:

"دکتر ناصر کاتوزیان در بررسی نسبتا مشروح و مفصل خود از مبحث چهارم باب دوم قانونی مدنی، به مطالعه عمیق مواد مربوط به استیفاء پرداخته و آن به مشروع و غیر مشروع تقسیم نموده است، و از جهت ماهیت حقوقی این نهاد قانونی(استیفاء)، نظریات مختلف حقوقدانان را بررسی کرده و سه نظریه حقوق موجود را که عبارتند از:نظریه شبه عقد، نظریه عقد و نظریه عقد و ضمان قهری، مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و در آخر، عقیده خود را بدون اینکه به اصل دارا شدن غیر عادلانه اشاره‌ای نماید، به این شرح بیان داشته باشد:«استیفاء از منابع ضمان قهری و مبنای واقعی آن اجرا عدالت و احترام به عرف و نیازهای عمومی است؛یعنی در هر جا که شخصی از مال یا کار دیگری استفاده می‌کند و قرار دادی باعث ایجاد دینی برای استفاده کننده نمی‌شود و کار او نیز زیر عنوان غصب و اتلاف و تسبیب قرار نمی‌گیرد، قانونگذار، استفاده کننده را ملزم به پرداخت «اجرات المثل»می‌کند. در پایان این بحث با در نظر گرفتن، مجموع کاری که دیوان دعاوی ایرن و امریکا به عنوان یک مرجع بین المللی داوری در رابطه با تئوری دارا شدن غیر عادلانه انجام داده است، خود را ملزم می‌دانیم که آرای شماره 1-33-135 و 2-140-114 فوق الذکر را که مستد لا تئوری دارا شدن غیر عادلانه را مورد بررسی و امعان نظر قرار داده و چهار چوب اصولی و منطقی آن را بر اساس بر داشت معتبر و قابل قبولی که در حقوق بین‌الملل وجود دارد، ترسیم نموده‌اند، مورد تأیید تحسین قرار دهیم و در قبال آن، ضمن انتقاد از آرای شماره 2-219-35 و 2-217-207 خاطر نشان سازیم که مراجع قضائی به هیچوجه حق ندارند با دست زدن به تفسیر و تعبیرهای غیر موجه، باعث خدشه‌دار شدن اراده طرفین گردند؛هر چند به بهانه اجرای عدالت باشد."

صفحه:
از 101 تا 130