Skip to main content
فهرست مقالات

حمایت و توسعه محیط زیست دریائی خلیج فارس و دریای عمان

نویسنده:

ISC (28 صفحه - از 5 تا 32)

کلید واژه های ماشینی : محیط زیست دریائی، آلودگی، کنوانسیون، توسعه محیط زیست دریائی خلیج‌فارس، خلیج‌فارس، برنامة محیط زیست ملل متحد، اطلاعات، کنوانسیون کویت، منطقه‌ای، دولتهای عضو کنوانسیون کویت

خلاصه ماشینی:

"علاوه بر پروتکل همکاری منطقه‌ای برای مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و سایر مواد مضر، در موارد اضطراری که همزمان با کنوانسیون کویت ‌صویب رسید و پروتکل مربوط به آلودگی ناشی از اکتشاف و استخراج از فلات قاره و بستر دریا که اخیرا به امضای دولتهای عضو کنوانسیون رسیده در طرح عملیاتی پیشنهاد شده است که دولتهای متعاهد با همکاری برنامة محیط زیست ملل متحد مبادرت به تهیة پروتکل‌هایی اضافی نمایند. زمینه‌های مورد توافق که ممکن است موضوع پروتکل‌های جداگانه‌ای باشد عبارت است از : همکاری علمی و فنی، توسعة حفاظت حمایت و استفادة هماهنگ از منابع زندة دریائی منطقه، مسئولیت و جبران خسارت ناشی از آلودگی محیط زیست دریا و آلودگی ناشی از منابع واقع در خشکی 1 نظر به اهمیت این منبع آلودگی در منطقه از سال 1983 اقدامات گسترده‌ای به‌منظور تهیة پروتکلی در این خصوص انجام گرفته است، ولی متأسفانه تاکنون به علت عدم تفاهم جمهوری اسلامی ایران و عراق 0. به همین علت ارتباط تنگاتنگی که بین کنوانسیون کویت و پروتکل‌های آن وجود دارد، پروتکل همکاری منطقه‌ای برای مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و سایر مواد مضر در موارد اضطراری که همزمان با کنوانسیون تصویب و امضاء شده است، جزء لاینفک کنوانسیون محسوب می‌شود و تنها دولتهای عضو کنوانسیون می‌توانند به پروتکل‌ راجع به آلودگی دریائی ناشی از اکتشاف و استخراج فلات قاره ملحق شوند. 1. اقدامات تأمینی دولتها در جهت جلوگیری از آلودگی قبل از صدور پروانه برای هرگونه عملیات دریائی که ممکن است موجب بروز خطرات قابل‌ملاحظه آلودگی در منطقه شود، دولتهای عضو پروتکل درخواست خواهند نمود که اثرات بالقوه ناشی از این عملیات بر محیط زیست مورد ارزیابی قرار گیرد."

صفحه:
از 5 تا 32