Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عوامل مؤثر در ترغیب دانش آموزان به نماز

نویسنده: ؛

بهار و تابستان 1381 - شماره 1 و 2 (26 صفحه - از 137 تا 162)

کلیدواژه ها : نماز ،نگرش به نماز ،گرایش عملی نماز ،عوامل درون مدرسه‌ای

کلید واژه های ماشینی : فریضه الهی ،دبیران غیردینی ،عوامل موءثر ،گرایش دانش‌آموزان ،پای‌بندی به نماز ،متوسطه ،پای‌بندی دانش‌آموزان به نماز ،میزان رفتار و پای‌بندی ،کتاب‌های دینی ،مذهبی ،نماز جماعت مدرسه ،فریضه ،میزان گرایش دانش‌آموزان ،اصل نماز ،رفتارهای مذهبی ،نماز موءثر ،میزان رفتار و پای‌بندی دانش‌آموزان ،نوجوانان به نماز ،آزمون فرضیه ،دانش‌آموزان به نماز ،گرایش دانش‌آموزان به نماز ،ترغیب دانش‌آموزان به نماز ،گرایش نوجوانان به نماز ،دانش‌آموزان به اصل نماز ،دینی ،موءثر ،دبیران دینی ،بررسی عوامل موءثر ،موءثر در ترغیب دانش‌آموزان ،گرایش عملی نماز

مقاله حاضر، براساس پژوهشی با عنوان «بررسی عوامل موءثر در ترغیب دانش‌آموزان به نماز» تهیه شده است. نویسنده مقاله، پیش از تحقیق مذکور، به مطالعه مبانی نظری آن و 12 طرح پژوهشی مرتبط با موضوع بحث شده پرداخته است، و سپس با این پیشینه، 3 سوءال و 5 فرضیه را تنظیم و بررسی کرده است. مطالعه حاضر از نوع پیمایشی است و جامعه آماری آن عبارت است از: دختران دوره راهنمایی، پسران و دختران دوره متوسطه و همچنین دبیران دینی و مربیان تربیتی سه منطقه از مناطق آموزش و پرورش استان مرکزی. حجم نمونه معادل 660 نفر تعیین شده است، که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای ـ تصادفی انتخاب و در گردآوری اطلاعات، از پرسشنامه به شکل مقیاس طیف لیکرت استفاده شده است. در بخش اول پرسشنامه، گرایش دانش‌آموزان به «اصل نماز» و همچنین «گرایش عملی نماز» سنجیده شده و در بخش دوم پرسشنامه، میزان تأثیرگذاری «عوامل درون مدرسه‌ای» بررسی شده است. روایی ابزار با نظر کارشناسان و اعتبار ابزار از طریق روش دو نیمه کردن نمرات زوج و فرد و سپس محاسبه ضریب پایایی تأیید شده است. در تجزیه و تحلیل داده‌ها علاوه بر بهره‌گیری از شاخص‌های آمار توصیفی، از آزمون‌های آماری (آزمون همبستگی، خی‌دو، تفاوت بین میانگین‌ها و...) استفاده شده است. مهم‌ترین یافته‌های این تحقیق عبارت‌اند از: ـ به‌رغم نگرانی‌هایی که در خصوص کاهش تعلق خاطر نوجوانان و جوانان به ارزش‌های مذهبی وجود دارد، در مجموع، نگرش دانش‌آموزان به «اصل نماز» مثبت و بیش از حد متوسط است. ـ به‌رغم نگرش مثبت دانش‌آموزان به اصل نماز، گرایش عملی به نماز در میان آنان (به‌ویژه در دوره متوسطه و در مرکز استان) پایین‌تر از حد متوسط است. ـ در بخش عوامل درون مدرسه‌ای به ترتیب دبیران دینی، اردوهای زیارتی ـ سیاحتی، مربیان پرورشی، دوستان و همسالان، دبیران غیردینی و کتاب‌های دینی مدارس در تشویق و ترغیب دانش‌آموزان به نماز موءثر است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.