Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل اجتماعی کنشهای مصرفی

نویسنده: ؛

پاييز 1382 - شماره 7 (33 صفحه - از 181 تا 213)

کلیدواژه ها : هویت اجتماعی ،سبک زندگی ،مصرف ،سرمایه فرهنگی و مراکز خرید

کلید واژه های ماشینی : شهر رشت ،هویت اجتماعی ،رشت ،سبک زندگی ،سرمایه فرهنگی ،خرید لباس و پوشاک ،سرمایه اقتصادی ،خرید لباس ،الگوی مصرف ،مطالعه در شهر رشت ،لباس و پوشاک ،الگوی مصرف لباس ،سال شهر رشت ،افراد با سرمایه فرهنگی ،الگوهای خرید جوانان ،طبقه اجتماعی ،لباسهای مصرفی ،کنشهای مصرفی ،فضای اجتماعی ،انتخاب لباس ،مراکز خرید ،پایگاه اجتماعی و اقتصادی ،جوانان مورد مطالعه ،مورد مطالعه در شهر ،شیوه نمونه‌گیری طبقه‌بندی‌شده انتخاب ،درصد از جوانان ،فرهنگ مصرفی ،افراد مورد مطالعه ،شیوه زندگی ،لباسهای مصرفی افراد

پژوهش حاضر به دنبال کشف و تبیین روابط میان شاخصهای هویت اجتماعی و ابعاد الگوی مصرف، در میان جوانان 18 تا 30 سال شهر رشت است. برای رسیدن به این هدف، از چهارچوب نظری استفاده شده است که خطوط اصلی آن را نظریات «پیر بوردیو» و «آنتونی گیدنز» تشکیل داده‌اند. پرسش اساسی این طرح این است که چرا گروههای اجتماعی مختلف از الگوهای مصرفی متفاوتی (در خرید لباس) پیروی می‌کنند؟ روش‌شناسی این پژوهش دارای دو بعد «کیفی» و «کمی» است که از روشهای پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده نیز بهره فراوان برده است. حجم نمونه را 417 نفر از جوانان 18 تا 30 سال شهر رشت تشکیل می‌دهند که به شیوه نمونه‌گیری طبقه‌بندی‌شده انتخاب شده‌اند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری‌شده از آزمونهای آماری مختلفی چون تجزیه واریانس و رگرسیون لاجستیک(2) استفاده شده است. فرضیات پژوهش نیز بر مبنای پرسشهای آغازین و اهداف پروژه در دو شکل اصلی و فرعی ارائه شده‌اند که شامل فرضیه اصلی و نوزده فرضیه فرعی می‌شود. در نهایت، پژوهشگر موفق به ارائه گونه‌شناسی از «الگوهای خرید جوانان» مورد مطالعه در چهار فضای اجتماعی مختلف ــ که حاصل تقاطع دو محور سرمایه فرهنگی و سرمایه اقتصادی است ــ شده است. افراد قرارگرفته در داخل هر یک از این چهار فضای اجتماعی، در خرید لباس و پوشاک دارای ذائقه‌ها و سلایق نزدیک به‌هم هستند که آنها را از افراد قرارگرفته در فضاهای دیگر «متمایز» می‌کند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.