Skip to main content
فهرست مقالات

رضایت زنان از کار

نویسنده: ؛

پاييز 1381 - شماره 3 (27 صفحه - از 55 تا 81)

کلیدواژه ها : رضایت از شغل ،ابعاد کار ،اشتغال زنان ،شرایط عینی و ذهنی کار

کلید واژه های ماشینی : رضایت از کار ،بیگانگی از کار ،رضایت از شغل ،رضایت شغلی ،متغیرهای بیگانگی از کار ،انگیزه بیرونی ،متغیرهای زمینه‌ای ،احساس عدالت ،هویت کار ،انگیزه درونی ،رضایت از کار تأثیر ،میانگین رضایت از وجه ،متغیر مستقل متغیر وابسته ،متغیرهای مستقل ،رضایت از وجه ،متغیر وابسته ،رضایت شغل ،آورنده رضایت از کار ،میزان رضایت ،متغیرهای احساس عدالت ،متغیرهای زمینه‌ای با رضایت ،میانگین رضایت از کار ،متغیرهای قبلی متغیرهای بیگانگی ،ضریب همبستگی ،متغیر رضایت از کار ،عوامل موءثر بر رضایت ،بیرونی ،ضریب همبستگی پیرسون ،شغلی ،موءثر بر رضایت شغلی

موضوع بررسی‌شده در این مقاله، رضایت زنان شاغل از کار در بخش غیردولتی است. از آن‌جا که کار زنان و تقویت اشتغال در بخش غیردولتی از اهداف فوری و توسعه‌ای جامعه است، ضرورت بررسی و انتخاب این جمعیت آماری آشکار می‌گردد. رضایت از کار، مفهوم چندبعدی و پیچیده‌ای است که با عوامل چندگانه شخصیتی، روانی، اجتماعی و فرهنگی ارتباط دارد. برداشت و ارزیابی افراد از ارزش و معنای کار و ذهنیتی که از کار خود دارند، به همراه شرایط و روابط عینی و تصورات ذهنی و شخصیتی، از مهم‌ترین ابعاد به‌وجود آورنده رضایت از کار محسوب می‌شوند. براساس چارچوب و مدل تحقیق، فرض شد که ابعاد فرهنگی، اجتماعی، شخصیتی و محیطی در کنار متغیرهای زمینه‌ای، بر رضایت از کار تأثیر می‌گذارند. بررسی تجربی، فرضیات و روابط مطرح شده را تأیید کرد. بدین‌ترتیب که ارزش و معنای کار، همبستگی، مشارکت، احساس عدالت، بیگانگی از کار، انگیزه درونی، هویت کار، خود پنداره، شرایط کار و نوع کار، با رضایت از کار دارای رابطه معناداری بودند. از بین متغیرهای زمینه‌ای، تنها میزان هزینه خانواده، با رضایت رابطه داشت. با استفاده از مدل رگرسیون چندمتغیره، مشخص شد که مجموعه متغیرها، 57% از تغییرات رضایت را تبیین می‌کنند. اما تنها متغیرهای احساس عدالت، تعهد، هویت کار، بیگانگی از کار، شرایط کار، همبستگی گروهی و خود پنداره مجوز ورود به معادله را دریافت کردند. با ورود متغیرهای زمینه‌ای، ضریب تعیین به 65 درصد افزایش یافت، اما به جای متغیرهای قبلی متغیرهای بیگانگی از کار، شرایط کار، هویت کار، انگیزه بیرونی و تعهد وارد معادله شدند و بقیه متغیرها به اضافه متغیرهای زمینه‌ای، از ورود به معادله رگرسیون بازماندند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.