Skip to main content
فهرست مقالات

تفهیم اتهام یا حق اطلاع از موضوع و دلایل اتهام

نویسنده: ؛

بهار و تابستان 1385 - شماره 43 (36 صفحه - از 59 تا 94)

کلیدواژه ها : حق اطلاع ،حق دفاع ،حقوق بشر ،بازداشت ،تفهیم اتهام

کلید واژه های ماشینی : قانون آیین دادرسی کیفری ،آیین دادرسی کیفری ،تفهیم اتهام ،اتهام ،مقررات آیین دادرسی کیفری ،تضمینات حقوق دفاعی متهمان ،آیین دادرسی ،دادرسی کیفری ،قانون آیین دادرسی ،تفهیم ،حقوق دفاعی متهمان ،متهم ،کیفری ،حق دفاع ،مقررات آیین دادرسی ،موضوع و دلایل اتهام ،احضار ،بازداشت ،تضمینات حق دفاع ،حق اطلاع از موضوع ،دلایل اتهام ،قضایی ،تضمینات حق ،حق دفاع متهمان ،دفاعی ،حقوق دفاعی ،دستگیری ،حقوق بشر ،قانون آیین ،حق اطلاع

آگاهی از موضوع و دلایل اتهام یکی از مهمترین تضمینات حقوق‌ دفاعی متهمان در تمام مراحل رسیدگی‌های کیفری به شمار می‌رود.تقریبا تمام اسناد حقوق بشری چه بین‌المللی و چه منطقه‌ای بر شناسایی چنین حقی‌ یعنی اطلاع از دلایلی که علیه اشخاص ضمن دستگیری،جلب،بازداشت و سرانجام محکومیت آنان اقامه شده مهر تأیید نهاده اند.قانون آیین دادرسی‌ کیفری نیز با تصریح به ین حق متهمان،تکالیفی برای مقامات انتظامی و قضایی مقرر نموده که با توسل به شیوه‌های خاص اطلاع رسانی همچون‌ تفهیم اتهام،ابلاغ احضار نامه و آگهی در جراید درصدد اجابت آن است. لیکن ضرورت آگاهی در این قانون،در همه مواقع و درحق همه کسانی‌ که امنیت شخصی آنها به نوعی در نتیجه اقدامات مأموران به خطر افتاده‌ پیش بینی نشده است.درنتیجه،حق دفاع که از لوازم یک دادرسی عادلانه‌ محسوب می‌شود در مواردی در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است. مقررات آیین دادرسی کیفری درمقایسه با قواعد مندرج در اسناد حقوق بشری از این بابت ناقص و نارسا است.هر چند استناد به این قواعد به‌ منظور تکمیل نقایص و رفع ابهام به هنگام رسیدگی‌های کیفری موجه‌ بل تکلیف مقامات قضایی است،اصلاح و بازنگری مقررات آیین دادرسی‌ کیفری در این زمینه به نظر اولی است. این تحقیق با رویکردی حقوق بشری،بر آن است که ضمنا نشان دهد بعضی از قواعد ناظر بر تضمینات حق دفاع متهمان آنچنان در حقوق بین- الملل عرفی ریشه دوانده است که در مواردی فارغ از تعهدات قراردادی‌ رعایت آن برای دولتها به منزله تکلیف است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.