Skip to main content
فهرست مقالات

موضوع فلسفه اولی نزد ارسطو و علامه طباطبایی

نویسنده: ؛

بهار و تابستان 1384 - شماره 5 (40 صفحه - از 105 تا 144)

کلیدواژه ها : متافیزیک ،فلسفهء اولی ،ارسطو ،علامه طباطبایی ،موضوع علم

کلید واژه های ماشینی : ارسطو ،موضوع فلسفه ،فلسفهء اولی ،اولی ،موضوع فلسفهء اولی ،فلسفه اولی ،موجود بما هو ،عوارض ذاتی ،محمولات ،اولی موجود بما هو ،موضوع فلسفهء ،عوارض ذاتی موجود ،بما هو ،فلسفی ،عوارض ذاتی وجود ،مسائل فلسفه ،امور عامه و الهیات ،محمولات فلسفی ،موضوع علم ،عوارض ذاتی موضوع ،الموجود بما هو ،مسائل فلسفهء اولی ،بحث متافیزیک ،مسائل فلسفی ،علوم از فلسفه ،بحث از وجود خداوند ،موضوع واحد ،امور عامه ،موضوع الهیات ،ارسطو و علامه

در میان موضوعات و رشته‌های مختلف فلسفه،هستی‌شناسی وضع خاصی دارد؛ چنان که از یک سو،برخی فیلسوفان وجود چنین موضوعی را انکار می‌کنند و برخی‌ دیگر آن را اصلی‌ترین و بلکه تنها مسئلهء فلسفه می‌دانند. نویسنده در این مقاله پس از اشاره به تاریخچهء بحث از وجود در یونان باستان‌ به نظر ارسطو در باب تقسیم‌بندی علوم و بیان برخی از اشکالات آن می‌پردازد،از جمله اینکه طبق آن تقسیم بندی باید دو شاخهء امور عامه و الهیات،به عنوان علم‌ واحدی در نظر گرفته شوند و این علم واحد موضوع واحد می‌خواهد.یافتن این‌ موضوع واحد به ویژه با توجه به تشتت سخنان خود ارسطو،منشأ اختلاف بسیاری از فیلسوفان شده است که به ویژه باید به پاسخ فلاسفه پیش از ابن سینا و راه حل‌ ابن سینا و فیلسوفان متأثر از او اشاره کرد که معتقد بودند مجموع امور عامه و الهیات‌ به معنای خاص،فلسفهء اولی یا الهیات به معنای عام را تشکیل می‌دهد و بحث از وجود خداوند از مسائل فلسفه اولی است و نه موضوع آن. نویسنده پس از بررسی برخی از اشکالات وارد به نظر ابن سینا،به تقریر تفصیلی آرای علامه طباطبایی در باب موضوع فلسفهء اولی و تحلیل ابعاد مختلف آن‌ می‌پردازد و در پایان و در مقان جمع‌بندی،به سلسله نکاتی از جمله ضرورت تفکیک‌ اصلی متافیزیک از آثار موجود در بحث متافیزیک،ملاحظات ضروری در تعریف‌ متافیزیکی و بیان موضوع و مسائل آن اشاره می‌کند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.