Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل فلسفی

نویسنده: ؛

پاييز و زمستان 1383 - شماره 4 (34 صفحه - از 67 تا 100)

کلیدواژه ها : تحلیل فلسفی ،تحلیل تجزیه‌ای ،تحلیل بازگشتی ،تحلیل تفسیری

کلید واژه های ماشینی : مورد توجه فیلسوفان ،سقراط هر ،سنت ارسطویی ،معنای تحلیل ،تحلیل تجزیه‌ای ،تحلیل فلسفی ،فلسفی ،تحلیل بازگشتی ،افلاطون ،ارسطو ،تحلیل تفسیری ،بازگشتی ،روش تحلیل تجزیه‌ای ،روش تحلیل ،مفهوم بازگشتی تحلیل ،منطقی ،تحلیل منطقی ،افلاطون در تقسیم ،مباحث فلسفی ،معنای حرفی ،قسم تحلیل ،نحوهء ترکیب ،گزاره‌های فلسفی ،عبارت ارسطو ،سقراط دو بار ،مفهوم تحلیل ،می شود ،شرایط صدق ،روش تقسیم ،تشکیل می‌دهد

مقاله حاضر از دو بخش تشکیل شده است.در بخش اول که قسمت اصلی‌ مقاله را تشکیل می‌دهد و طبعا هم از اهمیت بیشتری برخوردار است و هم دارای‌ تفصیل بیشتری است،تحلیل فلسفی از منظر فیلسوفان غربی مورد بررسی قرار گرفته‌ است.در این بخش سه قسم تحلیل فلسفی معرفی خواهد شد.تحلیل تجزیه‌ای‌1، تحلیل بازگشتی‌2و تحلیل تفسیری‌3.تحلیل تجزیه‌ای عبارت است از هر نوع روشی در تحقیق که مبتنی است بر کاویدن یک کل و مرکب-همچون مرکب‌های مفهومی-به‌ گونه‌ای که توجه به اجزاء و نشان دادن نحوهء ترکیب آنها با یکدیگر،تصدیق به‌ گزارهء مشتمل بر حکم آن کل را امکان پذیر می‌سازد.تحلیل بازگشتی عبارت است‌ از بررسی کلیه مقدماتی(قریب و بعید)که داریم استدلال مرکب،نهایتا منجر به‌ اثبات یک گزارهء معین می‌گردد.تحلیل تفسیری آن است که با تفسیر یک یا چند گزاره یا مفهوم بتوان صدق و حقانیت یک گزارهء معین را نشان داد. در بخش دوم نشان داده شده است که فیلسوفان مسلمان در مباحث خویش،از هر سه قسم تحلیل بهره برده‌اند و بر خلاف بعضی مشرب‌های فلسفی غربی،روش تحلیل‌ فلسفی خود را در هیچیک از آنها منحصر نکرده‌اند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.