Skip to main content
فهرست مقالات

درآمدی بر باستان شناسی قصص قرآن

نویسنده:

(8 صفحه - از 162 تا 169)

کلید واژه های ماشینی : باستان‌شناسی، قرآن، باستان‌شناسی قصص قرآن، تاریخ، روش، انسان، باستان‌شناسی قرآن، فن، فرهنگی، باستان‌شناسی پیش‌از تاریخ

خلاصه ماشینی:

"این تعریف،شاید از میان تفاوتهای جدیمیان باستان‌شناسی گذشته و باستانشناسی نو،ارائه شده باشد؛لذا در تعریفاو باستان‌شناسی در مواجهه با اینیادگاری‌های بی‌نظیر،به انضباط ودیسیپلین1نیازمند است که بتواندموضوعات خود را در مجموعۀ واحدی،با جهت و سمت و سوی واحد،طبقه‌بندیکند،به نحوی که با نهایت قوت،خود رابه سرچمشه‌ها و مناشی فرهنگ و تمدنبرسانند. براساس همین تعریف اخیر است کهبرخی باستان‌شناسان تعاریفی ارائه کرده‌اندو در همۀ آنها،نوعی رجعت آگاهانه،منطقی و معقول به گذشته وجود دارد،لیکن این تعاریف با توجه به این‌که باستانشناسی از جمله علومی با موضوعات کلینیست. بر این اساس،باستان‌شناسان معتقدند که موضوعات را باید در سه رتبۀ بوده‌ها6-داده‌ها و یافته‌ها7،مطابق با جدول ذیلطبقه‌بندی نمود: رسش سوم:روش باستان‌شناسی باستان‌شناسی شاخه‌ای از علومانسانی است که روشها و اسلوبهای آن نیزدر جستن و یافتن آثار باستانی،عمیقا متأثراز شیوه‌های پژوهشی علوم انسانی است. گروهی از باستان‌شناسان معتقدند کهاز طریق روش استقرایی می‌توان بهپرسشهای باستان‌شناسی پاسخ گفت؛چراکه یافته‌های باستان‌شناسی اجزائی هستنداز یک کل که می‌توان با مشاهدۀ دقیق آنهارا به سامان آورد و هدفمند نمود؛یعنی آنهارا در قالبها،رده‌ها و گونه‌ها و لایه‌هایخاصی جای داد و به روابط درونی آنها،ازجمله رابطۀ علت و معلول دست یافت. آن چیزی که ما باستانشناسی کتب آسمانی و خصوصا باستانشناسی قرآن می‌خوانیم،باستان‌شناسی را به جمله علوم اکتناهی پیوند نمی‌دهد؛علومی که از اساس نه اثبات‌پذیرند و نه ابطالپذیر و اساسا بیمار نیستند تا هر دم به زیرچاقوی جراحی روش و متدلوژی علومجدید بروند؛بلکه این فن مؤثر را برایجستجو در سرزمین انبیاء و یافتن بقایایاقوام و امم پیشین که از مدار جاذبۀ فرهنگیپیامبران خارج و در خلأ مسخ فرهنگیگرفتار اساطیر و طاغوت گشتند را در اختیارقرار می‌دهد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.