Skip to main content

مقایسه ویژگی های مدیریت از دیدگاه قرآن کریم با مدیریت از دیدگاه تئوری های غربی

است و در حال حاضر در کشور پیاده می‌شود استخراج شود.جامعه اماری و نمونه آماری این تحقیق،30 نفر از اساتید دانشگاه پیام‌نور مرکز تهران می‌باشند. یافته‌های تحقیق مؤید آن است که بین ویژگی‌های مطلوب مدیریت اسلامی مأخوذ از آیات قرآن با آنچه تحت عنوان وظایف اساسی‌ مدیریت(برنامه‌ریزی،سازماندهی،بسیج منابع،..)بیان می‌شود،همبستگی کامل وجود دارد.طبق نظر خبرگان مدیریت اسلامی تحت‌ مطالعه در مدیریت اسلامی برای انجام وظایف مدیریتی ازقبیل برنامه‌ریزی،سازماندهی،بسیج منابع،هدایت و رهبری،هماهنگی،کنترل، گزارش‌دهی و بودجه‌بندی به ویژگی‌های ذکر شده(که مأخوذ از آیات قرآن هستند)توجه بیشتری نسبت به مدیریت غربی نشان داده‌ می‌شود.این ضرورت وجود دارد که مدیران دستگاه‌های اجرایی جهت عملی کردن ارزش‌های اصیلنهفته در متن آیات قرآن و تحقق‌ مبانی و اصول مدیریت اسلامی،بایستی این ویژگی‌ها را مدنظر قرار دهند و اقدام به تقلیل این فاصله نمایند.به عبارت روشن‌تر هرچه‌ ارزش‌های برخواسته از مکتب در رابطه با مدیریت اسلامی بیشتر پیاده شود،فاصله کمتر خواهد بود یعنی انحراف از«معیار ویژگی‌ها» کاهش می‌یابد.محققین توجه برنامه‌ریزان رده بالا را به شرایط احرازی و اعمال ویژگی‌های فوق در برنامه آموزش و انتصاب مدیران، معطوف می‌نمایند.

کلیدواژه ها : مدیریت اسلامی ،عدالت ،مدیر مطلوب ،تبعیض ،شایسته سالاری

  • دانلود HTML
  •   
    دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.