Skip to main content
فهرست مقالات

مطالعه مقایسه ای پایه های فردی، شناختی، و انگیزشی پیشداوری نسبت به مهاجران افغان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (21 صفحه - از 9 تا 29)

پیش داوری، یک نگرش منفی توجیه ناپذیر نسبت به دیگران، به دلیل عضویت آنها در یک گروه خاص است. در این پژوهش، تاثیر چند عامل فردی، شناختی، و انگیزشی در پیشداوری، به طور جداگانه و در ترکیب با یکدیگر، مطالعه می شود. سوال پژوهش این است که چه عواملی و تا چه حد، پیشداوری نسبت به مهاجران افغان را در گروه نمونه پیش بینی می کنند. گروه نمونه متشکل از 200 آزمودنی بود که از دو گروه هم اندازه کارمندان و دانشجویان تشکیل می شد. نیمی از کارمندان، با مهاجران افغان تماس داشتند. یافته ها نشان دادند که کارمندان بدون ارتباط مستقیم با افغانها، کمتر به تساوی حقوق مهاجران باور دارند و دانشجویان بیشتر از همه، این تساوی حقوق را می پذیرند. در دو مولفه پیشداوری، نمره مردان از زنان بیشتر بود. تحلیل رگرسیون کلی نیز نشان داد که برخی از مولفه های متغیرهای مورد مطالعه حدود 30 درصد از واریانس مولفه اول پیشداوری و حدود 20 درصد از واریانس مولفه سوم پیشداوری را پیش بینی می کنند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.