Skip to main content
فهرست مقالات

تعیین کننده های سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (38 صفحه - از 89 تا 126)

کلیدواژه ها :

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ،منابع طبیعی ،حقوق سیاسی ،سرمایه‌گذاری داخلی ،سرمایه انسانی‌ و زیرساختها

کلید واژه های ماشینی : سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سرمایه، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، جذب سرمایه، تولید ناخالص داخلی، اقتصادی، صادرات، نسبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سیاسی

و معنی‌دار بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران تأثیر داشته‌اند و ج.عامل باز بودن‌ اقتصاد تأثیر مثبت و بی‌معنی و عامل نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی نیز تأثیر منفی‌ و بی‌معنی بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران دارد. «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی‌1»عامل مهمی در رشد و توسعه اقتصادی،رفع شکاف پس‌انداز- سرمایه‌گذاری،انتقال تکنولوژی،دانش فنی و شیوه‌های نوین مدیریتی محسوب می‌شود.این‌ تحقیق عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران را طی دوره 1338-1382 بررسی می‌نماید. بر اساس مطالعات،سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تابع عواملی از قبیل نرخ بازگشت سرمایه، باز بودن اقتصاد،زیرساختها،رشد اقتصادی،سرمایه‌گذاری داخلی،منابع طبیعی،سرمایه انسانی، تورم،نرخ ارز،بدهی خارجی،وضع مالی دولت،مالیات،اندازه بازار،حقوق سیاسی و نسبت مخارج‌ دولت به تولید ناخالص داخلی می‌باشد.نتایج این تحقیق نشان می‌دهد:الف.منابع طبیعی موجود، سرمایه انسانی و زیرساختها به صورت مستقیم و معنی‌دار بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی‌ در ایران مؤثرند؛ب.متغیر حقوق سیاسی و متغیر موهومی انقلاب اسلامی نیز به صورت معکوس‌

خلاصه ماشینی:

"در این مطالعه متغیر باز بودن اقتصاد،زیرساختها(تعداد خطهای تلفن در هزار نفر جمعیت)و نرخ بازگشت سرمایه(که با معکوس تولید ناخالص داخلی سرانه‌ حقیقی اندازه‌گیری می‌شود)به عنوان عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی‌ در نظر گرفته شده‌اند و نتایج تحقیق نشان می‌دهد ضرایب این متغیرها معنی دارند در ضمن متغیر مجازی‌ SSA نیز معنی‌دار و ارتباط منفی با سرمایه‌گذاری مستقیم‌ خارجی دارد. با توجه به مبانی نظری و مطالعات تجربی،مدل«چانلای»به لحاظ اینکه به طور انحصاری بر کشورهای در حال توسعه،تمرکز یافته و افزون بر آن متغیرهای کشور مبدأ را ثابت فرض نموده است،به نظر می‌تواند قضاوت خوبی در خصوص‌ تعیین‌کننده‌های جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران داشته باشد و بنابراین‌ متغیرهای نرخ بازگشت سرمایه،آزادی اقتصادی،حقوق سیاسی،زیربناها،منابع‌ طبیعی موجود،فساد و خط قرمز بوروکراسی،سرمایه انسانی،اندازه بازار،رشد اقتصادی،سرمایه‌گذاری داخلی و پایه‌های کلان اقتصادی(نرخ تورم،نرخ ارز واقعی، نرخ مالیات،نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی)به عنوان عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در نظر گرفته می‌شود. تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی نیز نشان می‌دهد که سهم زیادی از واریانس‌ خطای‌ D(???) (تفاضل نسبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص‌ داخلی)به وسیله خود متغیر،تفاضل منابع طبیعی‌ D(NAT) ،تفاضل نسبت مخارج‌ دولت به تولید ناخالص داخلی‌ D(CBRT) و تفاضل سرمایه انسانی‌ D(HCA) توجیه می‌شود و تفاضل متغیر حقوق سیاسی‌ D(POLR) ،تفاضل شاخص باز بودن‌ D(OPEN) و تفاضل متغیر موهومی انقلاب اسلامی‌ D(DR) سهم کمتری در توجیه‌ این تغییرات دارند(جدول 1 پیوست)."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.