Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی کارآیی بانک های تجاری در ایران؛ مطالعه موردی بانک صادرات مازندران

نویسنده: ؛ ؛ ؛

بهار و تابستان 1385 - شماره 5 علمی-پژوهشی (30 صفحه - از 127 تا 156)

کلیدواژه ها : کارآیی فنی ،کارآیی مقیاس ،تحلیل پوششی داده ها ،بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس ،شعب بانک صادرات

کلید واژه های ماشینی : موردی بانک صادرات مازندران ،متغیر نسبت به مقیاس ،کارآ ،شعبه بانک صادرات استان مازندران ،بانک صادرات استان مازندران ،تحلیل پوششی داده‌ها ،روش تحلیل پوششی داده‌ها ،مازندران ،فرض بازده‌ی ثابت نسبت ،فرض بازده‌ی ثابت ،شعب بانک صادرات ،نسبت کارآیی طبق فرض بازده ،نسبت به مقیاس ،بررسی کارآیی ،بازده ثابت نسبت ،شعب ناکارآ ،بانک صادرات ،گروه شعب درجه ،مطالعه موردی بانک صادرات ،بازده‌ی ثابت و متغیر ،درصد شعب کارآ ،بازده‌ی ثابت ،ناکارآ ،نسبت به مقیاس کارآ ،شعب درجه ،بازده‌ی متغیر نسبت ،مدل بازده‌ی ثابت نسبت ،شعب کارآ ،کارآیی فنی ،کارآیی مقیاس

این مقاله، کارآیی 141 شعبه بانک صادرات استان مازندران را با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها بررسی می نماید. متغیرهای این پژوهش در دو گروه داده (تعداد پرسنل، تعداد ترمینال و ارزش دفتری) و ستانده (مجموع وزنی سپرده ها، میانگین 12 ماهه تسهیلات بخش خصوصی و مانده مطالبات معوق تعدیل شده) دسته بندی شده اند. این تحقیق پس از بررسی این فرضیه که بیش از 50 درصد شعب کارآ نمی باشند، نشان می دهد که چگونه شعب ناکارآ در هر گروه می توانند با تغییر در میزان داده ها یا ستانده های خود به مرز کارایی برسند. بررسی ها در هر گروه با استفاده از دو فرض بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس و بر اساس مدل پایه BCC صورت پذیرفته است. نتایج تحقیق بیانگر پایین بودن میانگین کارآیی یعنی 30 درصد در سطح کل شعب می باشد. اگر چه این میانگین تحت فرضهای بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس برای شعب در گروه های متجانس متفاوت است؛ ولی تعداد 96 شعبه با هر دو فرض ناکارآ هستند که در مجموع 70 درصد کل شعب تحت ارزیابی می باشد. بیشترین نسبت کارآیی طبق فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس در گروه شعب درجه 3 با نسبت 26 درصد و کمترین آن در گروه شعب درجه 4 با 9.5 درصد می باشد. از میان شعب ناکارآ، 51 درصد آن متعلق به گروه درجه 4 می باشد. بررسی دقیق تر در شعب ناکارآ وجود ناهماهنگی در تخصیص پرسنل را عامل مهمی در این زمینه قلمداد می نماید. هر چند که این ناهماهنگی در سایر داده ها نیز مشاهده می شود. در حالتهای بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس بیشترین شکاف میان کارآیی بهترین شعبه هر گروه با میانگین کارآیی همان گروه مربوط به گروه 4 به ترتیب به میزان 36 و 27 درصد می باشد جهت کارآ شدن شعب این گروه به طور متوسط باید 36 درصد در مصرف منابع صرفه جویی شود.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.