Skip to main content
فهرست مقالات

شناسایی ویژگی های عمده در طراحی وب سایت کتابخانه های ملی جهان به منظور ارائه الگویی مناسب جهت ارتقاء کیفی وب سایت کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده: ؛ ؛

پاييز و زمستان 1384 - شماره 9 و 10 (22 صفحه - از 169 تا 190)

کلیدواژه ها : وبگاه ،طراحی ،وبگاه کتابخانهء ملی ،شاخص‌های‌ طراحی وبگاه

کلید واژه های ماشینی : طراحی وب‌سایت کتابخانه‌های ملی ،وب‌سایت کتابخانه‌های ملی جهان ،وب‌سایت کتابخانه ملی ،وب‌سایت کتابخانهء ملی ،وب‌سایت کتابخانه ،کتابخانه‌های ملی ،وب‌سایت کتابخانهء ملی ایران ،وب‌سایت‌ها ،طراحی وب‌سایت کتابخانهء ملی ،کتابخانهء ملی ،طراحی وب‌سایت ،وب‌سایت کتابخانهء ،کتابخانه‌های ملی جهان ،کتابخانهء ملی ایران ،محتوایی مربوط به خوشهء ،وب‌سایت‌های مورد مطالعه ،ویژگی‌های مربوط به خوشهء ،وب‌سایت‌های کتابخانه‌های ملی جهان ،وب‌سایت‌های ،خوشهء ،سیاههء وارسی ،محتوای وب‌سایت‌های کتابخانه‌های ملی ،خوشهء ویژگی‌های ساختاری ،سیاههء وارسی پژوهش ،وارسی ،وب‌سایت‌های کتابخانه‌های ملی ،شاخص در طراحی وب‌سایت ،درصد وب‌سایت‌های مورد مطالعه ،ویژگی‌های ساختاری ،جمهوری اسلامی ایران

در این مقاله وب‌سایت‌های 85 کتابخانهء ملی جهان با هدف شناسایی‌ ویژگی‌های شاخص در طراحی وب‌سایت یک کتابخانهء ملی به روش‌ تحلیل محتوا مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.ابزار گردآوری‌ اطلاعات شبکهء جهان‌گستر وب است.وب‌سایت‌های 85 کتابخانه ملی‌ جهان در مدت زمان معین در رایانه شخصی بارگذاری شدند.سپس‌ ویژگی‌های وب‌سایت در پایگاهی که در نرم‌افزار صفحه‌گستر excel تهیه شده بود وارد شدند.تعداد کل ویژگی‌ها 542 مورد بود.کلیه‌ ویژگی‌های از زیاد به کم مرتب گردید.از کل 542 ویژگی جمعا 66 ویژگی‌ پربسامد اعم از ساختارهای و محتوایی براساس تعداد رخدادها(با استفاده از برش)برای تهیه سیاهه وارسی انتخاب شدند.ویژگی‌های‌ مذکور به هشت خوشهء موضوعی تقسیم شده‌اند که عبارتند از:خوشهء مجموعه‌ها،خوشهء فهرست‌ها،خوشهء خدمات،خوشهء دربارهء ما،خوشهء انتشارات،خوشهء تماس با ما،خوشهء راهنمایی کاربران و خوشهء ویژگی‌های ساختاری.سپس سیاههء وارسی پژوهش براساس 66 ویژگی فوق طراحی گردیده و تمامی وب‌سایت‌های مورد مطالعه‌ براساس آن مورد ارزیابی قرار گرفتند.وب‌سایت کتابخانهء ملی امریکا 08%وب‌سایت کتابخانهء ملی انگلستان 47%و وب‌سایت کتابخانهء ملی‌ کشورهای مالزی و دانمارک 27%با سیاههء وارسی همخوانی داشتند. وب‌سایت کتابخانهء ملی جمهوری اسلامی ایران 15%با سیاههء وارسی‌ مطابقت داشت.در نهایت با توجه به نتایج تحقیق الگوی پیشنهادی‌ برای طراحی وب‌سایت یک کتابخانهء ملی ارائه شد و وب‌سایت‌ کتابخانهء ملی جمهوری اسلامی ایران با الگوی پیشنهادی مقایسه‌ گردید.هم‌چنین پیشنهادهایی جهت ارتقاء وب‌سایت کتابخانه ملی‌ جمهوری اسلامی ایران ارائه شد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.