Skip to main content
فهرست مقالات

اعاده دادرسی فوق العاده

نویسنده: ؛

بهمن و اسفند 1384 - شماره 54 (7 صفحه - از 12 تا 18)

کلیدواژه ها : دادرسی عادی – دادرسی فوق العاده – اعاده دادرسی عادی – اعاده دادرسی فوق العاده – شعبه تشخیص

کلید واژه های ماشینی : قانون آیین دادرسی کیفری ،طریق شعبه تشخیص دیوانعالی کشور ،اعاده دادرسی ،شعبه تشخیص ،شعبه تشخیص دیوانعالی کشور ،قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ،قانون آیین دادرسی ،دیوانعالی کشور ،آیین دادرسی ،اعاده دادرسی فوق‌العاده ،آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی ،شعب تشخیص در قانون ،دادرسی کیفری ،دادگاه‌های عمومی ،شعبه تشخیص در مواد ،قانون اصلاح قانون تشکیل ،طرق فوق‌العاده اعتراض ،انقلاب در امور کیفری ،کیفری ،طریق شعبه تشخیص ،دادرسی دادگاه‌های عمومی ،تشخیص در قانون تشکیل ،اعتراض در شعب تشخیص ،دادرسی فوق‌العاده ،آیین‌نامه قانون اصلاح قانون تشکیل ،احکام قطعی شعبه تشخیص ،اعتراض به احکام قطعی ،رئیس دیوانعالی کشور ،امور کیفری ،هیأت عمومی شعب کیفری

یکی از طرق فوق العاده اعتراض، عبارت از رسیدگی به طریق شعبه تشخیص دیوانعالی کشور است. در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290، شعبه تشخیص در مواد (441) و (442) اصلاحی آن مورد اشاره قرار گرفته بود که شباهت و تفاوت هایی با شعبه تشخیص در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، اصلاحی 1381 دارد. ساختار شکلی شعب تشخیص نیز در قانون جدید با سلف، خودداری شباهت ها و تفاوت هایی بوده که قابل توجه است. وظایف شعب تشخیص در قانون فعلی در دو بند کلی احصاء گردیده که شامل : 1- رسیدگی ماهوی به اعتراض از آرای قطعی صادره از محاکم و 2- تجویز اعاده دادرسی... است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.