Skip to main content
فهرست مقالات

شناخت طبیعت و محیط انسان

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : زنبور عسل، زوج، وحی، وحی قرار گرفتن زنبور عسل، لغت، زمین، شناخت طبیعت و محیط انسان، رمز، تفکر، خصوصیات زنبور عسل

خلاصه ماشینی:

"این رمز که خداوند در نهاد زنبور عسل قرار داده است و او را از سایر همگنان و همجنسان‌ مشخص می‌سازد باید وجه تمایزی خاص برای این حیوان باشد که با هیچ قانون بیولوژی‌ تکامل داروینی جور در نمیاید زیرا طبق نظریه داروین هرگونه تغییر بیولوژی که در حیوانی‌ بوجود آمد باید از نظر زندگی وی در محیط مورد لزوم باشد یعنی عضو تازه بوجودآمده‌ باید در جهت سازگار شدن بیشتر حیوان با محیط ناسازگار و بقای اصلح باشد و حال آنکه‌ با مقایسه زنبور عسل با سایر زنبورها که با وی در یک خانواده هستند می‌بینیم که ساختن عسل‌ و این کارگاه عظیم و منظم و همچنین نظم فوق العاده‌ای که در خانه‌سازی و خانه‌داری و اجتماع‌ این حیوان وجود دارد هیچ لزومی برای بقای بیولوژیک وی ندارد و در سلسله موجودات‌ بعد از او و ظاهرا کاملتر از او نیز این نحوه عمل و نظم و عسل‌سازی ادامه ندارد که آنرا جزو پدیده‌های تکاملی بقای اصلح بشمار می‌آوریم-بنابراین باید رمزی در این کار باشد که غفلتا و بصورت‌ نوعی جهش-نه جهش بمعنای موتاسیون Mutation که در اصطلاح بیولوژی برای‌ بقای نوعی بکار می‌رود-بلکه جهش از طریق اراده قاهری که ما آنرا در اصطلاح‌"خدا" می‌نامیم در دستگاه ژنتیک زنبور عسل بوجود آمده و او را در مسیر دیگری قرار داده که خداوند در این آیه سه خصوصیت نهادی آنرا برای ما شرح داده و ما از این راه متوجه رازهای‌ آفرینش نموده است که در قسمت‌های بعدی شرح می‌دهیم این تغییرات بصورت رمزهای ژنتیک‌ در نسل زنبور عسل مرتبا بارث رسیده و تا امروز ادامه دارد پس چه لغتی بهتر از"وحی‌" می‌تواند رساننده این رمز در انجام کاری خاص باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.