Skip to main content
فهرست مقالات

برگی از «تفسیر قرآن برای همه»

کلید واژه های ماشینی : قرآن، تفسیر قرآن، عرفان، تفاسیر عرفانی و تأویل مخالف، شبهات، بزنگاه حمه مستشرقین، اهل عرفان اخلاقی، اختلافات، زن، اسلامی، مفسر، بن ابی النجود، اهل فقه و عرفان، میسر، شبهات مستشرقان، قرائت عاصم بن ابی، عرفان اسلامی در برابر تصوف، جای‌جای تفسیر، تفسیر کبیر، پاسخ به شبهات، خواندن قرآن با اختلافات، شبهه‌های مخالفان، آن‌هم قرائت، کتاب دانشنامه قرآن، علوم قرآن، بهره‌گیری از نکات، نکات، مولانا جلال‌الدین، زن در اسلام، جامعه

خلاصه ماشینی: "اصولا روحیه مفسر،نقادی است؛او آثار فراوانی در این‌ زاویه دارد؛مثلا کتاب«جاء الحق»او برای پاسخ به کتاب‌ «بیست‌وسه سال»علی دشتی است،«عرفان و سلوک‌ اسلامی»او توضیح روش عرفان اسلامی در برابر تصوف‌ است و«قرآن و مقام زن»او در جواب ایرادها و شبهات نسبت‌ به جایگاه زن در اسلام است. از منابع مهم ایشان در این کار،تفسیرهای المیزان، مجمع البیان،الکاشف و برخی تفاسر اهل سنت مانند تفسیر کبیر فخر رازی،کشاف زمخشری و تفسیر المراغی است. در کتاب«شناخت قران»بحث مبسوطی درباره این گونه‌ تفاسیر دارد. وی با آنکه اهل عرفان اخلاقی است،اما همانگونه‌ که در شرح‌حال خود نوشته و در کتاب دانشنامه قرآن‌ (ج 2/1898)نیز نشر یافته خانواده‌ای دارد که اهل فقه و عرفان‌ هستند،اما به شدت از عرفان منطبق بر فقه اسلامی بوده‌ و هرگز بدعتی به کار نبرده‌اند و این موضع،در تفسیر هم‌ کاملا محسوس است و تلاش مفسر،همواره تبیین و تفهیم‌ پیام قرآن به مخاطب و مرزبندی تفسیر از این گونه تأویلات‌ است."

صفحه:
از 32 تا 32