Skip to main content
فهرست مقالات

خشونت بدنی در مدرسه و راهکارهایی برای پیشگیری و کاهش آن

نویسنده: ؛ ؛

زمستان 1382 - شماره 6 (18 صفحه - از 13 تا 30)

کلید واژه های ماشینی : خشونت بدنی در مدارس ،خشونت بدنی ،عوامل پدیدآورندهء خشونت بدنی ،درصد انتخاب گزینهء سؤالهای بخش ،بدنی ،مدرسه در برابر خشونت ،درصد انتخاب گزینهء عوامل پدیدآورندهء ،خشونت بدنی معلمان نسبت ،ابراز خشونت بدنی ،خشونت بدنی معلمان ،درصد انتخاب گزینهء واکنش‌های مسئولان ،اعمال خشونت بدنی معلمان ،پدیدآورندهء خشونت بدنی دانش‌آموز ،معلمان نسبت به دانش‌آموزان ،برابر اعمال خشونت بدنی ،خشونت بدنی دانش‌آموزان ،پدیدآورندهء خشونت بدنی معلمان ،اعمال خشونت بدنی ،آموزش معلمان و مسئولان مدرسه ،گزینهء عوامل پدیدآورندهء خشونت ،دانش‌آموزان دختر و پسر ،مدارس پسرانه ،برابر خشونت بدنی ،خشونت بدنی در معلمان ،دانش‌آموزان دختر ،گزینهء سؤالهای بخش ،گزینهء واکنشهای مسئولان مدرسه ،خشونت بدنی در دانش‌آموزان ،درصد انتخاب گزینهء ،دختر و پسر

رفتارهای خشونت آمیز در مدرسه بر فرآیند آموزش و پرورش تاثیر می گذارد و عواقب ناگواری دارد. با توجه به اهمیت مساله، این پژوهش به منظور بررسی نوع، فراوانی، و علل خشونت بدنی در مدارس راهنمایی شهر تهران و واکنشهای اولیای مدرسه در برابر خشونت از دیدگاه دانش آموزان دختر و پسر انجام شد. در این پژوهش، شناخت رابطه یا تعامل سه راهه جنسیت، کلاس، و ابراز خشونت بدنی نیز مورد بررسی قرار گرفت. نمونه مورد مطالعه 471 دانش آموز سالهای اول و سوم راهنمایی (227 دختر و 244 پسر) بودند. برای جمع آوری اطلاعات از یک پرسشنامه محقق ساخته با 45 سوال بسته پاسخ استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که اعمال خشونت بدنی در مدارس از سوی دانش آموزان، معلمان و حتی در بعضی موارد از طرف کارکنان غیرآموزشی وجود دارد. اما موارد خشونت بدنی در مدارس پسرانه از سوی دانش آموزان و معلمان به مراتب بیشتر از مدارس دخترانه گزارش شد. همچنین، دانش آموزان پسر بیشتر از دختران و به صورتی معنادار ابراز خشونت بدنی را توصیه می کنند. درباره واکنش مدرسه در برابر اعمال خشونت بدنی معلمان نسبت به دانش آموزان، نظر اغلب دانش آموزان این است که مسئولان به هر حال حق را به معلمان می دهند، با بی اعتنایی و بی توجهی می کنند، و یا خود دانش آموز شاکی را تنبیه می کنند. بر اساس یافته های پژوهش پیشنهادهایی برای کاهش خشونت بدنی در مدارس مانند مداخله در سطح مدرسه، آموزش معلمان و مسئولان مدرسه، و مقابله با خشونت در سطح کلاس و در سطح فردی ارائه شده است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.