Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر سبکهای رفتاری خانواده بر سلامت روانی دانش آموزان و بر نگرش آنان به روابط انسانی در مدرسه

نویسنده:

ISC (26 صفحه - از 31 تا 56)

کلید واژه های ماشینی : خانواده، سلامت روانی، سبک رفتاری خانواده، دانش‌آموزان، نگرش، روانی، تأثیر سبکهای رفتاری خانواده، سلامت روانی دانش‌آموزان، روابط انسانی در مدرسه، فرزندپروری

سبک رفتاری خانواده و نحوه ارتباط پدر و مادر با فرزندان، عامل موثری در وضعیت روانی و نگرشهای آنان به زندگی و مناسبات اجتماعی و، از جمله، چگونگی نگرش به روابط انسانی در مدرسه است. این تحقیق، که روی یک نمونه 1522 نفری از دانش آموزان دوره راهنمایی و متوسط عمومی و پیش دانشگاهی استان تهران انجام شده، با مطالعه پنج سبک رفتاری خانواده (یعنی خانواده منسجم و صمیمی، خانواده پاسخگو، خانواده بی تفاوت، خانواده مستبد، و خانواده آشفته) در پی پاسخگویی به این سوال بوده است که هر یک از انواع خانواده های مذکور چه تاثیری بر وضیعت روانی و بر نگرش نوجوانان و جوانان مدارس راهنمایی و دبیرستانی نسبت به نوع رفتار اولیای مدارس با دانش آموزان دارند. برای سنجش عامل روانی، وضعیت متعادل فرد از لحاظ فاقد بودن پنج ویژگی اضطراب، افسردگی، پرخاشگری، نگرشهای ضد اجتماعی، و روحیه خلافکاری، معیار قضاوت قرار گرفته است. همچنین، پنج متغیر سن، جنس، سطح تحصیلی، وضعیت اقتصادی، و وضعیت فرهنگی دانش آموزان نیز به عنوان متغیرهای زمینه ای بررسی شده است. روشهای آماری به کار رفته در این تحقیق، جدا از آمارهای توصیفی، شامل مقایسه میانگینها و تحلیل رگرسیون چند متغیره برای پیش بینی عوامل موثر بر وضعیت روانی دانش آموزان و نگرش آنان در مورد روابط انسانی در مدرسه بوده است. نتایج تحقیق حاکی از تاثیر مثبت سبک رفتاری خانواده های منسجم و صمیمی و خانواده های پاسخگو، و تاثیر منفی سبک رفتاری خانواده های بی تفاوت و مستبد و آشفته بر سلامت روانی دانش آموزان و نگرش آنان به روابط انسانی در مدرسه است.

خلاصه ماشینی:

"روش پژوهش بر اساس پایه‌های نظری که در بالا توضیح داده شد،ما در تحقیق خود در پی بررسی این فرضیهء پژوهشی بوده‌ایم که دانش‌آموزان نوجوان و جوان متعلق به خانواده‌های منسجم و خانواده‌های پاسخگو اولا از سلامت روانی برتری،در مقایسه با خانواده‌های بی‌تفاوت و مستبد و آشفته،برخوردارند و ثانیا دارای‌ نگرش مثبت بیشتری نسبت به روابط انسانی در مدرسه هستند. 4)جدول مقایسهء میانگین خرده‌مقیاسها در مقولهء جنسیت و نتایج تحلیل واریانس (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول فوق نشان می‌دهد که در شش مورد،بین پسران و دختران از بابت سبکهای رفتاری خانواده و مقوله- های کمبود سلامت روانی و نگرش به روابط انسانی در مدرسه تفاوت معنی‌دار وجوددارد که این موارد در نمودارهای زیر رسم شده. 2)نمودار مقایسهء میانگینهای خرده‌مقیاس خانوادهء منسجم در مقولهء جنسیت (به تصویر صفحه مراجعه شود) 3)نمودار مقایسهء میانگینهای خرده‌مقیاس اضطراب در مقولهء جنسیت (به تصویر صفحه مراجعه شود) 4)نمودار مقایسهء میانگینهای خرده‌مقیاس افسردگی در مقولهء جنسیت (به تصویر صفحه مراجعه شود) 5)نمودار مقایسهء میانگینهای خرده‌مقیاس پرخاشگری در مقولهء جنسیت (به تصویر صفحه مراجعه شود) 6)نمودار تأثیر میانگینهای خرده‌مقیاس نگرش ضد اجتماعی در مقولهء جنسیت (به تصویر صفحه مراجعه شود) 7)نمودار مقایسهء میانگینهای خرده‌مقیاس روابط انسانی در مدرسه در مقولهء جنسیت (به تصویر صفحه مراجعه شود) 5)جدول مقایسهء میانگین خرده‌مقیاسها در مقولهء سطح تحصیلی و نتایج تحلیل واریانس (به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود) از جدول شمارهء 5 و نمودارهای زیر(از شمارهء 8 تا 41)برمی‌آید که در هفت مورد،بین دانش‌آموزان سطوح‌ راهنمایی و متوسطه و پیش‌دانشگاهی از بابت سبکهای رفتاری خانواده و مقوله‌های کمبود سلامت روانی و نگرش به روابط انسانی در مدرسه تفاوت معنی‌دار(از آلفای 0/50 تا 0/000)وجود دارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.