Skip to main content
فهرست مقالات

مطالعه سبک های یادگیری در دانش آموزان یک زبانه و دو زبانه دوره راهنمایی و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی وجنسیت

نویسنده: ؛ ؛

پاييز 1382 - شماره 5 (18 صفحه - از 11 تا 28)

کلید واژه های ماشینی : سبک‌های یادگیری ،پیشرفت تحصیلی ،فارس ،دانش‌آموزان یک‌زبانة فارس ،سبک‌های یادگیری دانش‌آموزان دختر ،دانش‌آموز دختر و پسر ،دانش‌آموزان دختر ،سبک‌های یادگیری دانش‌آموزان دوزبانه ،دوزبانه ،سبک‌های یادگیری دانش‌آموزان ،یادگیری در دانش‌آموزان ،سبک یادگیری دیداری ،دیداری ،دختر و پسر ،یک‌زبانة فارس ،مقایسه با دانش‌آموزان دوزبانة ،مقایسه با دانش‌آموزان یک‌زبانة ،دانش‌آموزان دختر و پسر تفاوت ،سبک یادگیری شهودی ،فارس با دانش‌آموزان دوزبانة ،سبک یادگیری حسی ،شهودی دانش‌آموزان یک‌زبانة فارس ،دانش‌آموزان یک‌زبانه ،میانگین سبک یادگیری ،دانش‌آموزان دوزبانه ،تحصیلی ،مقایسه با دانش‌آموزان ،کلامی ،یادگیری و پیشرفت تحصیلی ،سبک یادگیری کلامی

هدف از اجرای پژوهشی که مبنای نگارش مقالة حاضر است، مطالعه و مقایسة سبک‌های یادگیری در دانش‌آموزان دوزبانه§ (ترک‌زبان و کردزبان) و یک‌زبانه (فارس‌زبان) و بررسی احتمال وجود رابطه بین سبک‌های یادگیری با عوامل پیشرفت تحصیلی و جنسیت بود. به این منظور پرسش‌نامة سبک‌های یادگیری فلدر ـ سولومان در مورد 720 دانش‌آموز دختر و پسر پایه‌های اول، دوم, و سوم دورة راهنمایی مدارس دولتی در سال تحصیلی 81 ـ 80 , شامل 240 دانش‌آموز دختر و پسر دو‌زبانة کردزبان، 240 دانش‌آموز دختر و پسر دو‌زبانة‌ ترک‌زبان, و 240 دانش‌آموز دختر و پسر یک‌زبانة فارس‌زبان, به ترتیب, در شهرهای سنندج، تبریز, و تهران اجرا شد و نتایج حاصل با استفاده از آمارهای تحلیل واریانس چندمتغیری و روش همبستگی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. این پژوهش نشان داد که: § دانش­آموزان دوزبانه, دانش­آموزانی هستند که زبان مادری آنان فارسی نیست و زبان فارسی را در ضمن تحصیل می­آموزند. الف) بین سبک‌های یادگیری دانش‌آموزان دو‌زبانه (ترک‌زبان و کردزبان) و دانش‌آموزان یک‌زبانه (فارس‌زبان) تفاوت وجود دارد، این­گونه که دانش‌آموزان یک‌زبانه, در مقایسه با دانش‌آموزان دوزبانه, از سبک‌ یادگیری شهودی و دیداری برخوردارند؛ در حالی‌که دانش‌آموزان دو‌زبانه,‌ در مقایسه با دانش‌آموزان یک‌زبانه, سبک‌ یادگیری حسی و کلامی دارند. ب) بین سبک‌های یادگیری و پیشرفت تحصیلی رابطه معنی‌دار وجود ندارد. پ) بین سبک‌های یادگیری دانش‌آموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد؛ به‌گونه­ای که سبک یادگیری پسران از نوع دیداری و کلی است؛ در حالی‌ که سبک یادگیری دختران از نوع کلامی و متوالی است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.