Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی بر حسب سازه انگیزه پیشرفت

نویسنده: ؛ ؛

پاييز 1382 - شماره 5 (26 صفحه - از 29 تا 54)

کلید واژه های ماشینی : سازة انگیزة پیشرفت ،مؤلفه­های سازة انگیزة پیشرفت ،تحلیل محتوا ،انگیزة پیشرفت ،سازة انگیزة پیشرفت توجه ،انگیزة پیشرفت در کتاب­های ،کتاب­های درسی دورة ابتدایی ،کتب درسی دورة ابتدایی ،ابتدایی ،کتاب­های دورة ابتدایی ،ملاک شایستگی در انتخاب ،انگیزة ،سازة انگیزه پیشرفت توجه ،توجه به سازة انگیزة ،کتاب­های ،توجه به ملاک شایستگی ،سازة ،انگیزه پیشرفت ،تحلیل محتوای کتاب­های پایة ،مؤلفه­های سازة انگیزه پیشرفت ،دورة ابتدایی ،سازة انگیزه پیشرفت ،انگیزة پیشرفت و مؤلفه­های ،مؤلفه­های انگیزة پیشرفت تحلیل ،پیشرفت در کتاب­های پایة ،مؤلفه­های ،تحلیل محتوای کتاب­های ،مؤلفه­های انگیزة پیشرفت ،مؤلفه­های سازة ،توجه به سازة

کتاب درسی, که یکی از مهم‌ترین مراجع و منابع یادگیری دانش‌آموزان در نظام‌های آموزشی محسوب می­شود, در نظام آموزشی کشور ما نیز نقش مهمی دارد. به لحاظ این اهمیت و همچنین به­سبب نقش محتوای کتب درسی در برانگیختن و تأمین نیازها و نیز تسهیل امر یادگیری دانش­آموزان، در این پژوهش که مبنای نگارش مقاله حاضر است، محتوای کتب درسی دورة ابتدایی، از نظر پرداختن به "سازة انگیزة پیشرفت" و مؤلفه­های آن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در ابتدای مقاله پیشینة نظری و تجربی موضوع ارائه شده است. ابزار پژوهش دارای 5 مؤلفة اصلی و 125 مؤلفة فرعی است و پایایی آن براساس نسبت مؤلفه‌های مورد توافق به کل مؤلفه­ها برابر 93/0 به دست آمده است. با توجه به یافته­ها و براساس داده‌های حاصل از فرم‌های تحلیل محتوا در پژوهش حاضر و نیز با عنایت به پژوهش‌هایی که قبلا در این زمینه انجام گرفته است، می­توان چنین نتیجه گرفت که کتاب­های ریاضی و علوم تجربی بیش از سایر کتب درسی به سازة انگیزه پیشرفت توجه نموده­اند، کتاب­های فارسی و دینی و قرآن تا حدودی به آن پرداخته­اند، و کتاب­های تعلیمات اجتماعی در توجه به این سازه ضعیف بوده­اند. همچنین، در بین پایه­های تحصیلی دورة ابتدایی، می­توان گفت کتاب­های پایه­های پنجم و چهارم در حد زیاد و کتاب­های پایه­های اول و دوم کم­تر به سازة انگیزة پیشرفت توجه نموده­اند. علاوه بر این، در بین کتاب­های دورة ابتدایی, بیشترین توجه به سازة مذکور در کتاب­های علوم تجربی پنجم، علوم تجربی سوم، تعلیمات اجتماعی چهارم، تعلیمات دینی و قرآن سوم، و ریاضی پنجم دیده شده است. و سرانجام، کتاب­های آموزش قرآن اول، تعلیمات اجتماعی سوم، علوم تجربی اول، تعلیمات دینی و قرآن پنجم، و فارسی چهارم، در مقایسه با سایر کتاب­های این دوره، کم­ترین توجه را به سازة انگیزة پیشرفت نموده­اند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.