Skip to main content
فهرست مقالات

روابط متقابل بین خودکار آمد پنداری و ادراک حمایت از سوی خانواده، معلمان و دوستان نزدیک، در ارتباط بارضایت از زندگی در نمومه هایی از دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران

نویسنده: ؛

تابستان 1383 - شماره 8 علمی-پژوهشی (27 صفحه - از 13 تا 39)

کلیدواژه ها : یادگیری اجتماعی ،خودکارآمدپنداری ،دانش­آموزان دبیرستانی ،یادگیری خودنظم­بخشی ،خوداستحکام­بخشی ،خودنظم­بخشی انگیزشی ،موفقیت تحصیلی ،و فعالیتهای فوق­برنامه

کلید واژه های ماشینی : رضایت از زندگی ،کارآمدپنداری ،خودکارآمدپنداری ،کارآمدپنداری شخصی ،کارآمدپنداری شخصی و جمعی ،کارآمدپنداری جمعی ،موفقیت تحصیلی ،حمایت از سوی والدین ،بندورا ،جمعی ،تیزهوشان ،حمایت عاطفی ،حمایت عاطفی معلمان ،خودکارآمدپنداری در ایجاد روابط ،خودکارآمدپنداری جمعی ،خودکارآمدپنداری شخصی و جمعی ،یادگیری اجتماعی ،خودکارآمدپنداری بندورا ،تحصیلی ،معلمان و دوستان ،خودکارآمدپنداری همبستگی ،میزان حمایت عاطفی معلمان ،ضریب همبستگی کارآمدپنداری شخصی ،خودکارآمدپنداری شخصی ،دانش‌آموزان مدارس ،شخصی با شاخصهای حمایت ،میزان کارآمدپنداری شخصی ،رفاه خانواده ،حمایت عاطفی دوستان ،حمایت اجتماعی

در چارچوب نظریة "یادگیری اجتماعی" باندورا، "کارآمدپنداری" "شخصی" و "جمعی" عواملی مؤثر در رشد و تحول و سازگاری انسان توصیف می­شوند و خودکارآمدپنداری همبستگی قابل­توجه با عملکرد دارد. خودکارآمدپنداری از "تجربة موفقیت"، "الگو یا سرمشق"، "ترغیب کلامی"، و از "شرایط هیجانی/فیزیولوژیک" تأثیر می­پذیرد. در این پژوهش، پرسشنامة خودکارآمدپنداری بندورا، پس از ترجمه و معادل­سازی مورد استفاده قرار گرفته است. به­وسیلة این پرسشنامه، ابعاد کارآمدپنداری شخصی در زمینه­های زیر سنجیده می­شود: زمینة تحصیلی؛ زمینة خودنظم­دهی به یادگیری؛ فعالیتهای فوق­برنامه؛ برآوردن نیازهای دیگران، استحکام خود؛ و خودنظم­دهی انگیزشی. برای سنجش خودکارآمدپنداری جمعی از پرسشنامة کیم و پارک استفاده شد. در پرسشنامه­ای که به­وسیلة ٨٩٥ دانش­آموز پسر و دختر دبیرستانی پاسخ داده شد، علاوه بر مقیاسهای فوق از خرده آزمون حمایت از سوی والدین، معلمان، و دوستان و از مقیاس تجدیدنظر شدة رضایت از زندگی استفاده شد. این پژوهش، علاوه بر یافته­های قابل­توجه دیگر، نشان داد که: بین خودکارآمدپنداری شخصی و جمعی با رضایت از زندگی رابطة مستقیم و معنی­دار وجود دارد. بین کارآمدپنداری شخصی و جمعی رابطة مستقیم و معنی­دار وجود دارد. بین کارآمدپنداری شخصی و جمعی با موفقیت تحصیلی رابطة مستقیم و معنی­دار وجود دارد. کارآمدپنداری شخصی و جمعی دختران دانش­آموز به­طور معنی­داری از پسران بیشتر است. کارآمدپنداری شخصی در درجة نخست و سطح رفاه خانواده در درجة دوم، نقشی مؤثر در رضایت از زندگی دارد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.