Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی و مقایسه ی میزان یادگیری سازمانی مدارس دولتی و غیر انتفاعی شهر قم در سال 82-81

نویسنده: ؛ ؛ ؛

بهار و تابستان 1382 - شماره 3 (22 صفحه - از 47 تا 68)

کلیدواژه ها : سازمان یادگیرنده ،یادگیری سازمانی ،مدارس دولتی ،مدارس غیر انتفاعی

کلید واژه های ماشینی : میزان یادگیری سازمانی مدارس ،یادگیری سازمانی ،میزان یادگیری سازمانی ،سازمان یادگیرنده ،میزان یادگیری سازمان ،یادگیری سازمانی مدارس غیرانتفاعی ،غیر انتفاعی ،یادگیرنده ،بررسی میزان یادگیری سازمانی ،مدارس غیر انتفاعی ،مدارس غیرانتفاعی ،مدارس دولتی ،غیر انتفاعی تفاوت وجود ،مدارس غیرانتفاعی و دولتی ،انتفاعی ،بررسی میزان یادگیری ،آموزش و پرورش ،آرمان مشترک ،مدرسه‌ی یادگیرنده ،مدیران مدارس ،مدارس غیر ،فرهنگ سازمانی ،سازمان ها ،غیر انتفاعی و دولتی ،سازمان آموزش و پرورش ،مدیریت آموزشی ،ایجاد مدارس یادگیرنده ،تحول سازمانی ،آموزش سازمانی ،دولتی تفاوت وجود

با توجه به پیچیدگی و پویایی روز افزون عوامل محیطی و تغییرات بسیار سریع، سازمان‌های سنتی دیگر قادر به هماهنگی با این تغییرات نیستند و در حال نابود شدن می‌باشند؛ از این رو بحث سازمان‌های یادگیرنده به عنوان ابزاری برای بقا و هماهنگی با این تغییرات مـورد توجـه بسیاری از سازمان‌ها قرار گرفته است. آنـچه می‌خوانید خلاصه ای از مبانی نـظری و یافته‌های تحقیق است، پیرامون بررسی میزان یادگیری سازمانی مدارس. تحـقیق حاضر با هدف بررسی میزان یادگیری سازمانی مـدارس متوسطه دولتی و غیـرانتفاعی انجـام گـرفته است. جهت تحقق هدف فوق یک فرضیه به شرح ذیل تدوین گردیده» بین میزان یادگیری سازمانی مدارس متوسطه دولتی و غیر انتفاعی تفاوت وجود دارد. « جهت گردآوری اطلاعات و یافتن ویژگی‌های سازمان (دبیرستان) یادگیرنده از روش کتابخانه ای و برای بررسی میزان یادگیری سازمان، از پرسشنامه‌ی محقق ساخته پس از تعیین روایی و پایائی استفاده شده است. اطلاعات گرد آوری شده با استفاده از روش‌های آمار توصیفی شامل شاخص‌های فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و آمار استنباطی شامل آزمون من - و یتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های بدست آمده از آزمون من - ویتنی نشان می‌دهد که: بین میزان یادگیری سازمانی مدارس غیرانتفاعی و دولتی تفاوت معناداری وجود دارد: یعنی میزان یادگیری سازمانی مدارس غیرانتفاعی در کلیه ویژگی های بدست آمده، بیش تر از مدارس دولتی است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.