Skip to main content
فهرست مقالات

برنامه ریزی استراتژیک برای مؤسسات کوچک و متوسط

نویسنده: ؛ ؛

بهار 1384 - شماره 8 (40 صفحه - از 5 تا 44)

کلیدواژه ها : برنامه‌ریزی استراتژیک ،برنامه‌ریزی استراتژیک برای موسسات کوچک ،صنعت قطعه سازی خودرو

کلید واژه های ماشینی : فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک سازمان‌های ،برنامه‌ریزی استراتژیک سازمان‌های بزرگ ،برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت‌های کوچک ،برنامه‌ریزی استراتژیک در سازمان‌های ،برنامه‌ریزی استراتژیک سازمان‌های کوچک ،فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک ،شرکت‌های کوچک ،برنامه‌ریزی در شرکت‌های کوچک ،مدل مفهومی برنامه‌ریزی استراتژیک ،مدل برنامه‌ریزی استراتژیک ،مدل مفهومی ،برنامه‌ریزی استراتژیک سازمان‌های ،تجزیه و تحلیل ،سازمان‌های کوچک ،برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت‌های ،تفاوت‌های برنامه‌ریزی استراتژیک ،برنامه استراتژیک ،سازمان‌های بزرگ و کوچک ،برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت‌های بزرگ ،فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت‌های ،شرکت در فرایند برنامه‌ریزی ،شرکت‌های بزرگ ،نمونه آماری ،سازمان‌های بزرگ ،استراتژی‌های شرکت در فرایند ،مورد استفاده سازمان‌های بزرگ ،استفاده از برنامه‌ریزی استراتژیک ،استراتژیک ،برنامه‌ریزی استراتژیک ،برنامه‌ریزی استراتژیک در شرکت‌های

برنامه‌ریزی استراتژیک, در موفقیت سازمان‌ها در میدان رقابت نقشی کلیدی دارد. این نوع برنامه‌ریزی که تا کنون غالبا مورد استفاده سازمان‌های بزرگ واقع شده است, اگر بدرستی تدوین شود, به انتخاب استراتژی‌هایی منجر می‌شود که در صورت اجرای صحیح و بموقع, تعالی و پیشتازی سازمان را به ارمغان می‌آورد. تحقیق حاضر در نظر دارد تا تفاوت‌های موجود بین برنامه‌ریزی استراتژیک در سازمان‌های بزرگ با این نوع برنامه‌ریزی در موسسات کوچک را شناسایی نموده, از طریق مقایسه تطبیقی مدل‌های موجود برنامه‌ریزی استراتژیک برای سازمان‌های بزرگ و کوچک, مدلی مناسب از این نوع برنامه‌ریزی برای موسسات کوچک ارائه کند. برای شناسایی تفاوت‌های برنامه‌ریزی استراتژیک بین سازمان‌های کوچک و بزرگ, تعدادی تفاوت مشخص از مطالعه ادبیات موضوع استخراج شده, از نمونه آماری تحقیق در این باره پرسش به عمل آمد. در نهایت با گردآوری و تجزیه و تحلیل نظرات آن‌ها, تفاوت‌ها مورد شناسایی قرار گرفت. برای طراحی مدل مفهومی این تحقیق, 9 مدل برنامه‌ریزی استراتژیک برای سازمان‌های بزرگ و 3 مدل برنامه‌ریزی استراتژیک برای موسسات کوچک مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفت. از این مقایسه تطبیقی, سه عامل به عنوان وجوه مشترک دوازده مدل بررسی شده شناسایی شد, که این سه شامل ماموریت/ چشم‌انداز, عوامل داخلی/ خارجی و استراتژی/ در برنامه‌های استراتژیک بودند؛ و به عنوان شاکله اصلی مدل مفهومی جدید قرار گرفتند و یک عامل دیگر با توجه به ویژگی خاص موسسات کوچک, بینش مدیران ارشد سازمان‌های کوچک, به مدل اضافه شد و مدل جدید با چهار عامل و به صورت شماتیک طراحی شد و مبنای تحقیق حاضر قرار گرفت. این تحقیق از نظر هدف " کاربردی" و از نظر روش گردآوری داده‌ها "توصیفی" است و به خاطر این که شرکت‌های کوچک قطعه سازی خودرو را مورد مطالعه قرار داده است, می‌توان آن را مطالعه موردی به حساب آورد. جامعه آماری این تحقیق مدیران شرکت‌های کوچک قطعه سازی خودرو استان تهران بودند که به لحاظ برخورداری از ویژگی‌هایی مشترک, نمونه آماری به صورت تصادفی ساده از بین آن‌ها انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز, علاوه بر داده‌های ثانویه از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری‌, داده‌های اولیه نیز از نمونه آماری جمع‌آوری شد. داده‌های جمع‌آوری شده از طریق آزمون Z تجزیه و تحلیل شد (جامعه نرمال و تعداد نمونه بالای). نتیجه تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که از نظر نمونه آماری, بین برنامه‌ریزی استراتژیک در شرکت‌های بزرگ با این نوع برنامه‌ریزی در شرکت‌های کوچک در موارد مختلف تفاوت معنا‌داری وجود دارد و مدل ارائه شده در این تحقیق از ابعاد مختلف برای برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت‌های کوچک مناسب می‌باشد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.