Skip to main content
فهرست مقالات

اخلاقیات و بازاریابی، بررسی تطبیقی نظرات روحانیون، مدیران شرکتهای دولتی و مدیران شرکت های خصوصی

نویسنده:

ISC (18 صفحه - از 45 تا 62)

کلیدواژه ها : توسعه ،دولت ،بازاریابی ،اخلاقیات ،بازرگانی

کلید واژه های ماشینی : بازاریابی، مدیران شرکت‌های دولتی، رعایت اصول اخلاقی، ارتباط رعایت اصول اخلاقی، نمونه روحانیون , مدیران شرکت‌های، اخلاقیات و بازاریابی، اخلاقیات بازاریابی، روحانیون , مدیران شرکت‌های، مدیران شرکت‌های خصوصی، رعایت اصول اخلاقی با موفقیت، ارتباط با اخلاقیات بازاریابی، تأثیر اخلاقیات و ارزش‌های اسلامی، مدیران شرکت‌های دولتی و خصوصی، اخلاقیات بازاریابی در سطح ایده‌آل، ارتباط موفقیت مالی شرکت‌ها، گروه روحانیون و مدیران شرکت‌های، گروه روحانیون , مدیران شرکت‌های، روحانیون و مدیران شرکت‌های، اسلامی، شرکت‌های دولتی و مدیران، ارزش‌های اسلامی بر عملیات بازاریابی، پرسشنامه، موفقیت مالی شرکت‌ها، متغیر، مدیران بازاریابی درگیر رفتارهایی، پاسخ‌های روحانیون و مدیران شرکت‌های، پاسخ‌های روحانیون , مدیران شرکت‌های، عامل، کشورها توجه به اخلاقیات بازاریابی، رفتارهای

این تحقیق در جهت نشان دادن جلوه‌گاه‌های نظام اسلامی در ارتباط با اخلاقیات بازاریابی در سطح ایده‌آل و عملگرایی انجام شده است. این امر مساله مهمی است؛ چرا که یکی از ضروریات توسعه و رونق اقتصادی کشورها توجه به اخلاقیات بازاریابی است. در این تحقیق سه نمونه روحانیون, مدیران شرکت‌های دولتی و مدیران شرکت‌های خصوصی انتخاب گردیده, پرسشنامه‌ها بر اساس طیف لیکرت در ارتباط با اخلاقیات و بازاریابی طرح شده‌اند. ابتدا در ارتباط با پاسخ‌های سه گروه به سوالات تحقیق رویه تحلیل عاملی برای مقاصد شناسایی, چند بعدی بودن سازه‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفت. چهار عامل حاصل گردید که عبارت بودند از: تأثیر اخلاقیات و ارزش‌های اسلامی بر عملیات بازاریابی و نفع دراز مدت آن‌ها, ارتباط رعایت اصول اخلاقی با موفقیت مالی شرکت‌ها و پیشرفت جامعه به سطوح جدیدی از عدالت اجتماعی, ارتباط موفقیت مالی شرکت‌ها و رفتارهای غیراخلاقی و رعایت اصول اخلاق و اشاعه آن به طور تدریجی از سوی شرکت‌ها. در مرحله بعدی تحقیق در ساختار هر عامل, سوالی با بالاترین "بار" به عنوان متغیر شاخص انتخاب گردید و برای آن تست بین میانگین پاسخ‌های سه گروه انجام پذیرفت. نتیجه نشان می‌دهد که در ارتباط با برخی عامل‌ها بین سه گروه تفاوت معنا‌داری وجود دارد که این تفاوت‌ها از نقش و جایگاه هر گروه در جامعه نشأت می‌گیرد.

خلاصه ماشینی: "همان روش فوق برای مقایسه پاسخ‌های روحانیون و مدیران شرکت‌های دولتی نیز تکرار گردید (جدول 7) جدول 7 – نتایج آزمون t بین گروه روحانیون و مدیران شرکت‌های دولتی براساس میانگین متغیرهای شاخص عوامل شناسایی شده عامل متغیر شاخص میانگین روحانیون میانگین مدیران شرکت‌های خصوصی سطح معنادار بودن 1 اخلاقیات و چگونگی فلسفه اخلاق بر مدیریت بازاریابی تأثیر می‌گذارد. نسبت به مدیران شرکت‌های دولتی, روحانیون توافق بیشتری با جملات " اخلاقیات و چگونگی فلسفه اخلاق بر مدیریت بازاریابی تأثیر می‌گذارد", " رعایت اصول اخلاقی برای موفقیت مالی یک شرکت بازرگانی ضروری است" و "بیش‌تر مدیران بازاریابی درگیر رفتارهایی می‌گردند که غیراخلاقی محسوب می‌شوند" و توافق کم‌تری با جمله " شرکت‌های مختلف تمام مالیات مربوط به خود را می‌پردازند" نشان داده‌اند. 2115/2 3897/2 معنا دار نیست · 1 بسیار مخالف و 5 بسیار موافق جدول 8 نشان می‌دهد که بین نظر مدیران بخش دولتی و خصوصی در ارتباط با دو متغیر "اخلاقیات و چگونگی تأثیر فلسفه اخلاق بر مدیریت بازاریابی و پرداخت تمام مالیات توسط شرکت‌های مختلف» اختلاف معناداری وجود ندارد؛ ولی در سطح اطمینان 93% می‌توان اذعان داشت که مدیران شرکت‌های دولتی نسبت به مدیران شرکت‌های خصوصی اعتقاد بیش‌تری دارند که بیش‌تر مدیران بازاریابی درگیر رفتارهایی می‌گردند که غیراخلاقی محسوب می‌شود. این مسأله در بین مدیران شرکت‌های خصوصی نیز صادق است؛ چنان که نتایج مقایسه میانگین‌های مدیران شرکت‌های دولتی و خصوصی در عامل‌های 1 و 4 نشان می‌دهد که میزان اهمیت هر دو گروه به عامل‌های مزبور یکسان بوده, موارد ایجاد کننده تفاوت به عامل‌های 2 و 3 مربوط می‌شود؛ بدین معنا که مدیران شرکت‌های خصوصی بیش‌تر از مدیران شرکت‌های دولتی به رعایت اصول اخلاقی در موفقیت مالی شرکت‌ها (عامل 2) تأکید نموده, نسبت به وجود فساد اخلاقی در مدیران بازاریابی معرفت بیش‌تری دارند (عامل 3)."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.