Skip to main content
فهرست مقالات

ارتباط بین سبک رهبری مربیان فوتبال با میزان تحلیل رفتگی بازیکنان و ارائه الگو

نویسنده: ؛ ؛

پاييز 1384 - شماره 10 (32 صفحه - از 35 تا 66)

کلیدواژه ها : بازیکنان ،سبک رهبری ،مربیان وتحلیل رفتگی

کلید واژه های ماشینی : میزان تحلیل رفتگی بازیکنان ،سبک رهبری ،تحلیل رفتگی ،میزان تحلیل رفتگی بازیکنان رابطه ،میزان تحلیل رفتگی بازیکنان تیم ،سبک رهبری رابطه مدار ،سبک رهبری مربیان ،تحلیل رفتگی بازیکنان ،رفتگی ،میزان تحلیل رفتگی ،سبک رهبری وظیفه مدار ،سبک رهبری رابطه مدار مربیان ،سبک رهبری مربی ،رفتگی بازیکنان ،تحلیل‌رفتگی ،رفتگی بازیکنان رابطه ،میزان تحلیل‌رفتگی بازیکنان رابطه ،مربیان با میزان تحلیل ،فوتبال لیگ برتر ،رهبری مربی ،رهبری مربیان ،سبک رهبری رابطه ،سبک رهبری وظیفه ،رفتگی بازیکنان رابطه معنی‌داری ،وظیفه مدار ،مسابقات فوتبال لیگ برتر ،رابطه مدار ،بازیکنان رابطه معنی‌داری وجود ،لیگ برتر ،تحلیل‌رفتگی بازیکنان

هدف کلی تحقیق بررسی سبک های رهبری مربیان وارتباط آن بامیزان تحلیل رفتگی بازیکنان تیم های فوتبال لیگ برتر ودسته یک کشور درفصل مسابقات 83-82 می باشد. به این منظورتعداد 340 نفر از مربیان وبازیکنانی که در مسابقات فوتبال لیگ برتر و لیگ دسته یک آزادگان کشورشرکت کرده بودند انتخاب و از طریق پرسشنامه ویژگیهای فردی, سبک رهبری مربیان ومیزان تحلیل رفتگی بازیکنان تعیین گردید. در این تحقیق از آمار توصیفی برای دسته‌بندی داده‌ها استفاده شد و از آنجا که تحقیق از نوع همبستگی بین متغیرها و پیش‌بینی بعضی متغیرها از روی متغیر دیگر بود، لذا جهت تجزیه و تحلیل ضریب همبستگی پیرسون مورد استفاده قرار گرفت. بطور کلی عمده‌ترین یافته‌های تحقیق عبارت بودند از: 50 درصدازمربیان دارای سبک رهبری رابطه مدار، 5/31در صد تلفیقی (بینا بین) و 5/18 درصد وظیفه مداربودند. تحلیل ر فتگی 5/40 در صد از بازیکنان بالا تر از میانگین بود. بین سبک رهبری وظیفه مدار مربیان با میزان تحلیل رفتگی بازیکنان رابطه معنی‌داری وجود داشت. بین سبک رهبری تلفیقی مربیان با میزان تحلیل رفتگی بازیکنان رابطه معنی‌داری وجود نداشت. بین سبک رهبری رابطه مدار مربیان با میزان تحلیل‌رفتگی بازیکنان رابطه ضعیف و منفی وجود داشت، که از نظر آماری معنی دار نبود. تحلیل‌رفتگی بازیکنان بالاتر از میانگین بود که نشان از شرایط نامطلوب از جهت تحلیل‌رفتگی می‌باشد و در حدود نیمی از مربیان دارای سبک رهبری رابطه مدار بودند که متناسب با شرایط حرفه‌ای در فوتبال نمی‌باشد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.