Skip to main content
فهرست مقالات

کتاب شناسی استاد رضا شعبانی

نویسنده:

(4 صفحه - از 18 تا 21)

کلید واژه های ماشینی : رضا شعبانی ،دکتر رضا شعبانی ،افشاریه ،دوره‌های افشاریه و زندیه ،ایران در دوره‌های افشاریه ،شعبانی ،ایران در عصر افشاریه ،زندیه ،نادر ،افشاریه و زندیه ،دوره‌های افشاریه ،تألیف ،تاریخ ایران ،عصر افشاریه ،دکتر شعبانی ،موءلف ،داریوش ،ء تاریخ ،اجتماعی ایران ،فصل پنجم ،مورد تاریخ ایران ،چاپ اول ،فصل اول ،فتح ایران ،فصل سوم ،رسوم نوروز ،فصل دوم ،سوم ،مرکز مطالعات ،بخش دوم

خلاصه ماشینی:

"بخش اول: تاریخ سیاسی افشاریه (شامل زندگانی نادر و چگونگی رسیدن او به پادشاهی، لشکرکشی‌های نادر، کورکردن رضاقلی میرزا، پایان کار نادر و جانشینان نادر است) بخش دوم: تاریخ سیاسی زندیه (شامل اصل و نسب طایفه زند، کریم‌خان زند، مبارزات کریم‌خان، وفات کریم‌خان، فرزندان کریم‌خان، جانشینان کریم‌خان، نبرد باخان قاجار است) بخش سوم: نظام اداری و حکومتی ایران در دوره‌های افشاریه و زندیه (شامل ارکان دولت، امراء، مشاغل مختص به پایتخت، سازمان اداری ایران و سیاست کشورداری کریم‌خان است) بخش چهارم: نظام اجتماعی در دوره‌های افشاریه و زندیه (شامل احوال عمومی، روحانیون در عصر افشاریه و زندیه، ارتش در عصر افشاریه و زندیه، هنر و هنرمندان است) بخش پنجم: نظام اقتصادی ایران در دوره‌های افشاریه و زندیه (شامل کشاورزان، تجارت خارجی و داخلی ایران، بازرگانی، مقیاس وزن است) بخش ششم: مناسبات خارجی ایران در ادوار افشاریه و زندیه (شامل روابط ایران و انگلیس، ایران و هند، ایران و فرانسه، ایران و روس در دوره افشاریه و زندیه است) ءمروری کوتاه بر تاریخ ایران، از آغاز عصر مادها تا پایان دوره قاجاریه تالیف: دکتر رضا شعبانی، چاپ اول، تهران، نشر مهارت، 1380، 704 ص. از آنجا که شناخت سردار دلیر افشار و حاکم بلامنازع چند سال بعد ایران، یعنی مردی که توانست رقیبان کوچک و بزرگ خود را از میان بردارد، از ضرورت‌های شناخت تحولات این ایام است، به همین ملاحظه در این اثر، دکتر شعبانی به بررسی گذرای احوال نادر، اقتدار طایفه زند و روابط خارجی ایران در دو دوره افشاریه و زندیه پرداخته است."

صفحه:
از 18 تا 21