Skip to main content
فهرست مقالات

واژه ایده آلیسم

نویسنده:

(4 صفحه - از 34 تا 37)

کلید واژه های ماشینی : کانت، ایده‌الیسم، نقد عقل محض، رئالیسم، استعلایی، ایده‌الیسم استعلایی و ایده‌الیسم تجربی، مادی، ذهن، ایده‌الیسم استعلایی کانت، فلسفه

خلاصه ماشینی: "براساس نظر پیروان این مکتب، معرفت عبارت است از ادراک اشیاء به واسطه حواس همچنان‌که وجود دارند» (3) بنابراین، ایده‌الیسم فلسفی که در برابر رئالیسم است، منکر رئالیسم عامیانه(4) است، که در آن اشیای مادی مستقل از ادراک ما موجودند. آنچه نزد ما حاضر است، اشیاء و پدیدارها فی‌نفسه نیست، بلکه تصورات حاصله از آنهاست لذا همیشه خود پدیدارها از ما پوشیده و وجود آنها فقط به عنوان علت‌های صورت‌های ذهنی قابل استنتاج است و مکان و زمان نیز طبق نظریه ایده‌الیسم تجربی تعیین‌هایی هستند لنفسه داده شده، و شرط موضوعات و اعیان به عنوان اشیای فی‌نفسه‌اند. یعنی چنان‌که گویی برطبق مفهوم‌های محض فهم در بیرون از ما وجود داشته باشند، این همان رئالیسم استعلایی است که در حقیقت بعدا نقش ایده‌الیسم تجربی را بازی می‌کند، و پس از آنکه به خطا فرض کرده که اگر بنا باشد موضوعات حواس بیرونی باشند، باید فی‌نفسه نیز بدون حواس وجود داشته باشند."

صفحه:
از 34 تا 37