Skip to main content
فهرست مقالات

طب سنتی واقعیتی کاربردی

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : گیاهان دارویی، طب، پژوهشکده گیاهان دارویی، پژوهشکده، درمان، پزشکی، داروسازی، ء پژوهشکده گیاهان دارویی، تمایز فعالیت پژوهشکده گیاهان دارویی، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد، کار پژوهشکده گیاهان دارویی، کشت گیاهان دارویی، گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، بودجه، کار گیاهان دارویی، فعالیت، آموزش، کار، طب سنتی واقعیتی کاربردی، لزوم تاسیس پژوهشکده گیاهان دارویی، جامعه، اثر گیاهان دارویی در درمان، تحقیقات، وجه تمایز فعالیت پژوهشکده گیاهان، تحقیقات علوم پزشکی کشور، زمینه گیاهان دارویی ضرورت لزوم، پژوهشکده گیاهان دارویی با سایرین، داروها و درمان‌های گیاهی، مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی، علمی

خلاصه ماشینی: "بنابراین، با اتخاذ سیاست‌ها و راهکارهای مناسب و مبتنی بر یک شناخت واقع‌گرایانه از وضعیت موجود این منابع و کاربرد روش‌های علمی و صحیح در تمام ابعاد اعم از کاشت ، داشت، برداشت و بهره‌برداری صنعتی و اقتصادی آن، چه از طبیعت و چه در صورت کشت مکانیزه، می‌توان به درکی واقعی و اصولی در خصوص نقش و بازدهی گیاهان دارویی در جوامع رو به رشد بشری همچون ایران رسید و علاوه بر حفظ و حراست از این سرمایه‌های ملی به شکوفایی و توسعه پایدار جامعه نیز دست یازید. ریشه فعالیت این پژوهشکده برمی‌گردد به جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، که توسط یک گروه کشاورزی فعالیت در زمینه کشت، معرفی و استفاده از گیاهان دارویی صورت می‌گرفت بعد جهاد شروع کرد به تاسیس یک سری پژوهشکده که پژوهشکده گیاهان دارویی یکی از آنها است. ء پژوهشکده گیاهان دارویی دقیقا از چه زمانی و چگونه کار خود را آغاز کرد؟ ء این مجموعه در سال 1377 توسط هیأت امناء جهاد دانشگاهی تصویب شد و این کار را با سه گروه پژوهشی؛ گروه کشت و توسعه گیاهان دارویی، گروه داروسازی و فارماکوکنوزی و گروه فارماکولوژی و طب کاربردی، شروع کرد و پس از این که مورد تصویب وزارت بهداشت قرار گرفت، فعالیتش را پیش برد. ء این کار توسط گروه سوم ما یعنی گروه فارماکولوژی و طب کاربردی صورت می‌گیرد عمده فعالیت این گروه در زمینه اثرات بیولوژیک عصاره‌های گیاهان بر روی موجودات زنده بخصوص انسان است. ء نتیجه مطالعات و تحقیقات انجام شده در این پژوهشکده، چگونه در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد؟ - یکی از کارهایی که برای معرفی هرچه بیشتر چگونگی فعالیت پژوهشکده در داخل و خارج ایران انجام داده‌ایم، انتشار فصلنامه گیاهان دارویی است."

صفحه:
از 60 تا 63