Skip to main content
فهرست مقالات

مبارزه با پولشویی در بانکها و مؤسسات مالی نگاهی به قانون ضد تروریسم ایالات متحده امریکا

نویسنده: ؛

پاييز و زمستان 1382 - شماره 29 علمی-ترویجی (24 صفحه - از 5 تا 28)

کلید واژه های ماشینی : پول‌شویی ،مبارزه با پول‌شویی ،مؤسسات مالی ،بانکها و مؤسسات مالی ،امریکا ،مبارزه با تروریسم ،قانون مبارزه با تروریسم ،قاچاق مواد مخدر ،مواد مخدر ،قانون ضد تروریسم ،پول‌شویی در مؤسسات مالی ،بانکی ،اعمال مجرمانه ،وجوه حاصله از اعمال ،بانکهای خارجی ،پول‌شویی در قوانین ،ایالات‌متحده امریکا ،ضد تروریسم ،امریکا با وضع قانون ،مؤسسات مالی و بانکی ،مجرمانه ،مذکور ،منشأ وجوه ،مبارزه با فساد مالی ،به‌موجب مقررات مذکور ،حفظ اسرار بانکی ،به‌موجب ،پولهای نامشروع ،مقررات پول‌شویی ،قانون مذکور

پول‌شویی جرمی است غیرمشهود که مرز نمی‌شناسد. فن‌آوری جدید، راههای نوینی را برای مخفی کردن منشأ وجوه حاصله از اعمال مجرمانه ایجاد نموده است. وجود ماشینهای خودپرداز، ردگیری پولهای نامشروع را، اگر نگوییم غیرممکن، بسیار مشکل نموده است. بنابراین لازم است اقداماتی هماهنگ در سراسر جهان علیه پول‌شویی با کنترل و نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی صورت پذیرد. این احساس نیاز متعاقب وقایع 11 سپتامبر 2001 در ایالات متحده امریکا با وضع قانون مبارزه با تروریسم در این کشور شدت یافت. قانون مذکور از جمله حاوی مقرراتی برای مبارزه با پول‌شویی است.

صفحه:
از 5 تا 28