Skip to main content
فهرست مقالات

خسارات تنبیهی در حقوق بین الملل

نویسنده: ؛

بهار 1383 - شماره 30 علمی-ترویجی (34 صفحه - از 85 تا 118)

کلید واژه های ماشینی : خسارات تنبیهی ،تنبیهی ،خسارات تنبیهی در حقوق ،تنبیهی در حقوق بین‌الملل ،حقوق بین‌الملل ،تنبیهی در حقوق ،صدور خسارات تنبیهی ،رویه قضایی ،دولتها در حقوق بین‌الملل ،تنبیهی علیه دولتهای خارجی ،رویه قضایی بین‌المللی ،نظام حقوقی ،خسارات در حقوق بین‌الملل ،بین‌الملل ،مفهوم خسارات تنبیهی ،مسؤولیت دولت ،جلب رضایت ،مسؤولیت مدنی ،خسارتهای تنبیهی در ایالات‌متحده ،کمیسیون حقوق بین‌الملل ،صدور احکام تنبیهی ،صدور احکام ،امکان صدور خسارتهای تنبیهی ،پرداخت خسارتهای تنبیهی ،حکم به خسارتهای تنبیهی ،حقوق مسؤولیت مدنی ،خسارتهای ترهیبی ،انگلستان ،ترمیمی ،خسارات ترمیمی

خسارات تنبیهی خساراتی هستند که دارای ماهیت ترمیمی نبوده و برای تنبیه و جلوگیری از رفتار قابل سرزنش خوانده مورد حکم قرار می‌گیرند. خاستگاه اصلی این خسارات حقوق کامن‌لا می‌باشد. محاکم دولتهای پیرو این نظام حقوقی مطابق حکم مجلس اعیان انگلیس پرداخت این دسته خسارات را محدود به موارد معینی کرده‌اند که غالبا رعایت می‌شود درحالی‌که در دو کشور استرالیا و ایالات متحده امریکا محدودیتهای مورد نظر مجلس اعیان مورد توجه قرار نگرفته و حتی در مورد کشور اخیر حکم به پرداخت این خسارات به دعاوی مطروحه علیه دولتهای خارجی نیز سرایت کرده است. رویه مذکور مسأله مشروعیت خسارات تنبیهی را در حقوق بین‌الملل مطرح می‌سازد. مطالعه قواعد حاکم بر مسؤولیت دولتها در حقوق بین‌الملل و رویه قضایی بین‌المللی نشان‌دهنده این واقعیت است که با وجود شباهت این نوع خسارات با مصادیق جلب رضایت در حقوق مسؤولیت مدنی، اصولا مجوزی برای حکم به پرداخت این‌گونه خسارات در حقوق بین‌الملل وجود نداشته و رویه محاکم ایالات متحده در حکم به پرداخت خسارتهای تنبیهی علیه دولتهای خارجی از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران فاقد هر نوع جایگاه حقوقی است و در آینده مسؤولیت بین‌المللی آن دولت را بوجود خواهد آورد.

صفحه:
از 85 تا 118