Skip to main content
فهرست مقالات

مؤسسه حقوق بین الملل: مصونیتهای قضایی و اجرایی رئیس دولت و حکومت در حقوق بین الملل

گزارشگر:

علمی-ترویجی/ISC (10 صفحه - از 395 تا 404)

کلید واژه های ماشینی : مصونیت، رئیس دولت، مصونیت قضایی و اجرایی، مؤسسه حقوق بین‌الملل، قطعنامه، رئیس دولت و حکومت، اجرایی رئیس دولت، حکومت در حقوق بین‌الملل، مادة، دادگاه

صفحه:
از 395 تا 404