Skip to main content
فهرست مقالات

بحران عراق: اکنون چه باید کرد؟ (بررسی اشغال عراق در پرتو حقوق بین الملل)

نویسنده:

مترجم:

علمی-ترویجی (30 صفحه - از 89 تا 118)

کلید واژه های ماشینی : عراق ،اشغال عراق ،حقوق ،قطعنامه ،شورای امنیت ،حقوق بین‌الملل ،امریکا ،قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل ،دولتها ،مشروعیت ،اشغال عراق در پرتو حقوق ،مشروعیت اشغال عراق ،تحول ،جنگ ،بحران عراق ،کشورهای عضو شورای امنیت ،مجوزهای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ،استفاده از زور ،مجوز ،قانون ،شورای امنیت سازمان ملل متحد ،زور علیه عراق ،کشورهای عضو سازمان ملل عمل ،تحول حقوق بین‌الملل ،قواعد ،منشور ملل متحد ،بررسی اشغال عراق ،پرتو حقوق بین‌الملل ،عمل ،مجوز اشغال عراق

خلاصه ماشینی:

"می‌توان پرسید که آیا حمله 11 سپتامبر به عنوان یک عملیات خشونت‌آمیز غیردولتی ولی در سطح و اندازه‌ای که گمان می‌شد در حد کارهای خاص دولتها است، واقعا مرزهای شیوه تجزیه و تحلیل حقوقی سنتی را در هم شکسته است؟ و آیا نیازمند بازنگری اساسی در مبانی نظری و بنیادهای مفهومی حقوق بین‌الملل هستیم؟ تا جایی‌که به اوضاع عراق مربوط می‌شود، در عراق یک دولت رسمی و شناسایی شده وجود داشت که تعهدات بین‌المللی خود را زیرپا نهاده بود و به شیوه‌ای عمل می‌کرد که صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر انداخته بود. اکنون که دیگر توازن قوا در جنگ سرد وجود ندارد و قدرت‌های بزرگ نظامی محدودیتی برای عملیات خود ندارند، به عنوان یک ضرورت مبرم جا دارد بررسی شود که آیا باز هم اوضاع و احوالی وجود دارد که اقدام یکجانبه دولتها را توجیه نماید، یا همه کشورها باید در جهت همفکری و اجماع از طریق سازمان ملل تلاش نمایند؟ در حال حاضر بعض کشورها دچار این وسوسه شده‌اند که سوء عملکرد یا بی‌عمل ماندن شورای امنیت را به حساب شکست یک مکانیسم بین‌المللی (شورای امنیت) از بین سایر مکانیسم‌ها بگذارند و بگویند در چنین شرایطی اعضای جامعه بین‌المللی حق دارند برای تضمین و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به سایر روشها و مکانیسم‌ها متوسل شوند و بدینسان می‌خواهند توسل به زور را توجیه کنند."

صفحه:
از 89 تا 118