Skip to main content
فهرست مقالات

کنوانسیون مونترال: تجزیه و تحلیل برخی از جنبه های روزآمد و ادغام شده سیستم ورشو

نویسنده:

مترجم:

علمی-ترویجی/ISC (54 صفحه - از 259 تا 312)

کلید واژه های ماشینی : کنوانسیون مونترال، کنوانسیون ورشو، متصدی حمل، مسافر، مسؤولیت، کنوانسیون مونترال مسؤولیت متصدی حمل، خسارت، مسؤولیت متصدی حمل، کنوانسیون مونترال متصدی حمل، پروتکل لاهه

خلاصه ماشینی:

"در طی دهه 1990، با یک کاسه کردن این اقدامات حقوقی جایگزین‌های مختلفی به جای تدوین یک کنوانسیون جدید ارائه گردید، از جمله این گزینه‌ها عبارت بودند از: 1ـ حفظ وضع موجـود، بدین معنـا که رژیم ورشو از طـریق موافقتنامه‌های منطقه‌ای و خصوصی تکمیل گردد که این امر مجمـوعا منجر به ایجـاد «شبکه‌ای به هم پیچیـده و درهم» از معاهدات و سایر موافقتنامه‌ها می‌گردید؛ 2ـ تدوین پروتکلی دیگر که کنوانسیون ورشو را از برخی جهات مشخص اصلاح نماید، جنبه‌هایی از قبیل مبنای مسؤولیت برای مطالبه خسارت بیش از سطحی که عموما پذیرفته شده یعنی خسارات بیش از 100000 حق برداشت ویژه در صورت جرح یا فوت مسافر، اصطلاحا «پنجمین دادگاه صالح»، امکان سقوط محدوده‌های مسؤولیت در قبال خسارات وارده به کالا، بار همراه مسافر و اشیای شخصی، و مقررات روزآمدی برای صدور اسناد و اخطاریه؛[4] و 3ـ نسخ و کنار نهادن کنوانسیونهای مربوط به حمل و نقل هوایی و حل مسائل حقوقی ناشی از حمل و نقل هوایی بین‌المللی از طریق قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی و توافق‌های خصوصی بین متصدیان حمل و _______________________________ مسؤولیت متصدی حمل و نقل هوایی در صورت بروز حوادث را پذیرفت که اخیرا این مقررات در دست اصلاح است."

صفحه:
از 259 تا 312