Skip to main content
فهرست مقالات

جبران خسارت نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا حقوق ایران، فرانسه، مصر و لبنان

نویسنده: ؛

بهار و تابستان 1384 - شماره 32 علمی-ترویجی (82 صفحه - از 139 تا 220)

کلید واژه های ماشینی : جبران خسارت ،خسارت تأخیر تأدیه ،تأخیر تأدیه ،نقض قرارداد ،خسارت تأخیر ،روش جبران خسارت ،تقویم خسارت ،نقض تعهد قراردادی ،فرانسه ،روشهای پولی جبران خسارت ،روشهای جبران خسارت قراردادی ،خسارت قابل جبران ،روشهای تقویم خسارت ،مسؤولیت قراردادی ،تأدیه ،مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ،کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا ،پولی جبران خسارت ،جبران خسارت قراردادی ،تأخیر ،جبران در مسؤولیت قراردادی ،مسؤولیت مدنی ،مطالبه ،تعهد قراردادی ،تأخیر تأدیه وجه ،نقض تعهد ،اصل جبران کامل خسارت ،پیش‌بینی بودن خسارت ،خسارت از خسارت ،نرخ خسارت تأخیر تأدیه

اصول، شرایط و روشهای جبران خسارت قراردادی در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران و کشورهای مورد بررسی تفاوت قابل ملاحظه‌ای ندارد و در این میان، مانع مهمی بر سر راه ایران برای پیوستن به این کنوانسیون دیده نمی‌شود زیرا: اولا، قواعد مربوط به اوصاف عام و خاص خسارت قابل جبران، خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد و خسارت از خسارت در حقوق ایران و کشورهای مورد بررسی با کنوانسیون هماهنگی دارد. ثانیا، روشهای تقویم خسارت و ضوابط تعیین زمان و مکان آن در کنوانسیون، در حقوق ایران و کشورهای مورد بررسی نیز قابل اعمال است. ثالثا، کنوانسیون و حقوق کشورهای مورد بررسی و از جمله ایران، بر اصل جبران کامل خسارت، اولویت روش پرداخت معادل پولی خسارت، آزادی قاضی در انتخاب روش مناسب جبران خسارت در فقدان تراضی طرفین بر روشی خاص و حصری نبودن روشهای پولی و عینی مقرر در کنوانسیون و قوانین داخلی اتفاق نظر دارند. و سرانجام این‌که روشهای بازفروش کالا، تقلیل ثمن و تعمیر کالا به عنوان طرق پولی و یا عینی جبران خسارت که در کنوانسیون و برخی کشورهای مورد بررسی، مقرر شده، در حقوق ایران نیز تحت شرایط خاصی قابل اجرا است.

صفحه:
از 139 تا 220