Skip to main content
فهرست مقالات

ناممکن شدن رد مبیع و اعمال حق فسخ خریدار «بررسی تحلیلی کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) و و حقوق ایران

نویسنده: ؛

پاييز و زمستان 1384 - شماره 33 علمی-ترویجی (32 صفحه - از 271 تا 302)

کلیدواژه ها : فسخ ،کنوانسیون وین ،رد مبیع ،تلف و نقص مبیع ،تغییر مبیع

کلید واژه های ماشینی : اعمال حق فسخ خریدار ،حق فسخ ،اعمال حق فسخ ،خریدار ،حق فسخ خریدار ،مبیع ،رد مبیع ،فسخ قرارداد ،فسخ خریدار ،عدم امکان رد کالا ،کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا ،خیار عیب ،اعمال حق فسخ مشتری ،رد کالا ،مانع اعمال حق فسخ ،اعلام فسخ ،امکان رد کالا ،توان رد کالایی ،عدم جواز فسخ ،اعمال حق ،امکان فسخ قرارداد ،عدم امکان اعاده کالا ،خریدار از منظر کنوانسیون ،اجرای قرارداد از فروشنده ،مانع از اعمال حق ،عدم امکان فسخ ،عدم امکان رد ،حق فسخ قرارداد ،خریدار حق فسخ ،اعلام فسخ قرارداد

تحول و توسعه چشمگیر تجارت در سدة اخیر، وضع قواعد و مقررات جدید یا دست‌کم بازنگری و تجدید نظر در بسیاری از قواعد و مقررات موجود را جهت رفع نیازها و مطالبات تازه فعالان تجاری ضروری ساخته است. یکی از این موضوعات و قواعد در حوزه قراردادهای بیع، اعم از داخلی یا بین‌المللی، چگونگی اعمال حق فسخ خریدار در فرضی است که وی توان رد کالایی را که در اجرای قرارداد از فروشنده دریافت کرده، ندارد و در عین‌حال می‌خواهد از حق فسخی که به او داده شده، بهره برد. بررسی تأثیر این ناتوانی در اعمال حق فسخ خریدار از منظر کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا 1980 وین و حقوق ایران محور مطالعه این نوشتار بوده و سعی شده است به برخی پرسش‌های عمده در این باره پاسخ داده شود. نتایج این مقاله حکایت از آن دارد که گرایش و جهت‌گیری کلی کنوانسیون به سوی پذیرش عدم جواز فسخ در صورت ناتوانی خریدار از رد کالاست. در حقوق ایران هم به رغم شهرتی که نظریه جواز فسخ در این‌گونه موارد دارد، با تکیه بر مبانی و استدلال‌های تازه و نگاهی همسو با نیازها و مطالبات امروز می‌توان از نظریه عدم جواز فسخ دفاع کرد.

صفحه:
از 271 تا 302