Skip to main content
فهرست مقالات

قربانیان و شهود در جنایات بین المللی: از حق حمایت تا حق بیان

نویسنده: ؛

مترجم: ؛ ؛

بهار و تابستان 1385 - شماره 34 علمی-ترویجی (24 صفحه - از 33 تا 56)

کلید واژه های ماشینی : دادگاه بین‌المللی کیفری ،اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری ،کیفری ،آیین‌نامه دادرسی و ادله دادگاه ،آیین‌نامه دادرسی دادگاه بین‌المللی ،ادله دادگاه بین‌المللی کیفری ،آیین‌نامه دادرسی ،دادرسی دادگاه بین‌المللی کیفری ،دادگاه بین‌المللی ،حمایت از شهود ،رواندا ،غرامت ،بین‌المللی کیفری ،آیین‌نامه دادرسی و ادله ،یوگسلاوی ،قربانیان جنایات بین‌المللی ،یوگسلاوی سابق ،جنایات بین‌المللی ،پرداخت غرامت به قربانیان ،آیین‌نامه دادرسی دادگاه ،قربانیان و شهود ،پرداخت غرامت ،دادگاههای کیفری یوگسلاوی سابق ،دیوان بین‌المللی کیفری ،سابق ،متهم ،قربانیان جنایات ،اساسنامه دادگاه ،حمایت از قربانیان ،غرامت به قربانیان

هر جنایت بین‌المللی، قربانیانی، اغلب به تعداد زیاد، به همراه دارد. ممکن است از این قربانیان خواسته شود که در دادگاه درباره آنچه که اتفاق افتاده است شهادت دهند، آنها (در این صورت) در جایگاه شهود قرار می‌گیرند. این مقاله نقشی را که قربانیان جنایات بین‌المللی در حال حاضر در دادرسی‌های بین‌المللی کیفری ایفا می‌کنند بررسی کرده و درباره حمایتی بحث می‌کند که حقوق بین‌الملل در حفظ حقوق این گروه از اشخاص که به‌طور ویژه آسیب‌پذیر هستند، به‌عمل می‌آورد. رویه قضایی دادگاههای بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و برای رواندا ـ به ترتیب ـ و آیین‌نامه دادرسی و ادله‌ای که در دادرسی‌های دیوان بین‌المللی کیفری حاکم خواهد شد، مورد تأکید خاصی واقع شده است.

صفحه:
از 33 تا 56