Skip to main content
فهرست مقالات

Abstracts

پاييز و زمستان 1385 - شماره 35 علمی-ترویجی (8 صفحه - از 477 تا 484)

کلید واژه های ماشینی : Covenant Civil Political Rights ،Abstract ،Civil Political Rights ،ICC ،World War ،War ،Statute ،Criminal Court ،As ،Covenant Civil ،Annual Budget ،En ،Rights ،Civil Political ،Political Rights ،Act ،Civil ،Code ،Acts ،World

صفحه:
از 477 تا 484