Skip to main content
فهرست مقالات

رشیدالدین فضل الله همدانی و جامع التواریخ

نویسنده: ؛

تابستان 1381 - شماره 34 علمی-پژوهشی (30 صفحه - از 191 تا 220)

کلیدواژه ها : رشید الدین فضل الله همدانی ،تاریخ‌نگاری ،جامع التواریخ ،سیر مشیتی تاریخ ،ایلخانان

کلید واژه های ماشینی : رشید ،رشید الدین فضل‌الله همدانی ،همدانی ،رشید الدین ،الدین ،رشید الدین فضل‌الله ،فضل‌الله همدانی و جامع‌التواریخ ،فضل‌الله همدانی ،مشیت الهی ،رشید الدین در قدرت ،ایلخانان ،مشیت ،جامع‌التواریخ ،رشید الدین در تاریخ ،فضل‌الله ،الهی ،رویدادهای تاریخی ،سیر مشیتی تاریخ ،حملهء مغول به ایران ،مغول به ایران ،رشید الدین می‌نویسد ،تاریخی دورهء ایلخانان ،دیدگاه تاریخی رشید ،تاریخ مغولان ،رشید الدین علت ،قوم مغول ،رشید الدین عامل ،تقدیر الهی ،فرهنگ ایرانیان ،همدانی هدف از ثبت

زیرا او در دوره‌ای می‌زیست که غلبهء فرهنگ ایرانی بر مغولان تحقق یافته و وضع سیاسی در ایران به آرامش گراییده بود.به همین جهت ،رشید الدین در قدرت و عظمت و سقوط و زوال‌ افراد و دولت‌ها،علاوه بر مشیت الهی،به عامل ارادهء انسان‌ها نیز اشاره می‌کند.جامع التواریخ از منابع معتبر تاریخی دورهء ایلخانان محسوب می‌شود.رشید الدین فضل الله‌ همدانی هدف از ثبت رویدادهای تاریخی را عبرت عالمیان و آیندگان می‌داند؛که بر آگاهی‌ آنان افزود،در زندگی راهنمایشان شود.او در شیوهء تاریخ‌نگاری خود،در وهلهء اول،به‌ مشاهده ارج می‌نهد و،به همین جهت،شرح رویدادهای دورهء هر مورخ را معتبرتر می‌شمارد و برای درک صحیح‌تر رویدادها از شیوه مقایسه استفاده می‌کند و در مورد تاریخ گذشتگان‌ روایات متواتر را ترجیح می‌دهد.رشید الدین به قضاوت آیندگان توجه دارد و،با اینکه از کارگزاران ایلخانان است،سعی در نگارش حقایق دارد.از ابتکارات رشید الدین پرداختن به‌ تاریخ تطبیقی است. رشید الدین معتقد است که مورخ برای نوشتن تاریخ به آگاهی از علوم دیگر؛از جمله: جغرافیا،نجوم و...نیاز دارد و باید تأثیر عوامل روانی را در شکست با پیروزی دولت‌ها و ملت‌ها در نظر گرفت. در عقیدهء عموم مورخان این دوره،سیر مشیتی تاریخ-که از غلبهء مغول با توسل به زور و شمشیر بر ملت با فرهنگ ایرانی نشأت می‌گرفت-متجلی است.دیدگاه تاریخی رشید الدین‌ نیز،با اندکی تمایل در جهت توجه به عملکرد انسان‌ها،مشحون از اعتقاد به سیر مشیتی تاریخ است؛

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.