Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی "ویژگی های شهروند خوب" برای جامعه ایران و میزان انطباق برنامه های درسی مدارس با این ویژگی

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (30 صفحه - از 33 تا 62)

کلیدواژه ها :

جامعه ،ایران ،شهروند خوب ،آموزش و پرورش ،دانش‌ مدنی ،توانش مدنی ،نگرش مدنی

کلید واژه های ماشینی : میزان انطباق برنامه‌های درسی مدارس، شهروندی، تربیت شهروندی، شهروند خوب، مدارس، میزان توجه به تربیت شهروندی، برنامه‌های درسی مدارس، برنامه‌های درسی، توانش مدنی و نگرش مدنی، جامعه ایران و میزان انطباق

طبقه‌بندی شده است.همچنین پژوهش حاضر به دنبال شناسایی میزان توجه به تربیت‌ شهروندی در مراحل تدوین،اجرا و ارزشیابی برنامه‌های مدارس بوده است. نتایج نشان می‌دهد که ویژگی‌های موردنظر در سه حیطهء کلی دانس مدنی،توانش مدنی و نگرش مدنی،برای جامعهء ایران مهم و اساسی ارزیابی شده است.همچنین داده‌ها نشان‌ می‌دهند که در مراحل طراحی،اجرا و ارزشیابی برنامه‌ها توجه کمی به پرورش ارزش‌های‌ شهروندی می‌شود و اصلاحات اساسی در این راستا الزامی است.برنامه‌های مدارس از لحاظ فلسفی باید آیینهء تمام‌نمای ارزش‌ها،خواست‌ها و انتظارات‌ اجتماعی باشند و به همین دلیل،شناسائی مسائل و نیازهای اساسی اجتماعی محوری‌ترین‌ عنصر در تصمیم‌گیری محسوب می‌شود.به عبارت دیگر هدف اصلی برنامه‌های مدارس این‌ است که دانش‌آموزان را جامعه‌پذیر کرده و آن‌ها را با دانش،ارزش‌ها،گرایش‌ها و مهارت‌های ضروری جهت زیست در جامعه آماده سازند. علیرغم آنکه فلسفهء تأسیس نظام آموزش و پرورش،حصول به هدف‌های تربیت‌ شهروندی است،دامنه اقدامات و مطالعات انجام شده در این راستا،در داخل کشور بسیار ناکافی و نارسا است.مقاله حاضر از طریق بررسی‌ها و مطالعات میدانی بر آن است تا نشان دهد شهروند خوب باید دارای چه ویژگی‌ها و خصوصیاتی باشد.در این راستا از طیف وسیعی از مطالعات انجام شده در زمینه مطالعات شهروندی بهره گرفته شده و سپس با استفاده از نظرات‌ متخصصان تعلیم و تربیت و علوم اجتماعی،این مطالعات برای جامعه ایرانی بومی‌سازی شده‌ است و سرانجام ویژگی‌های ذیربط در سه قلمرو دانش مدنی،توانش مدنی و نگرش مدنی

خلاصه ماشینی:

"داده‌های جدول 3 این امر را نشان می‌دهد: جدول 3:نتایج اجرای آزمون‌ t تک نمونه‌ای (به تصویر صفحه مراجعه شود) همانطور که ملاحظه می‌شود،در هر سه حیطه موردنظر،میانگین تجربی از میانگین‌ نظری بیشتر است و این تفاوت در سطح 0/100 a معنی‌دار است،بنابراین نگرش‌ نمونه‌های تحقیق نسبت به ویژگی‌های شهروند خوب برای جامعه ایران مثبت است و تمامی مؤلفه‌ها از دید معلمان مهم ارزیابی شده است. جدول 9 این داده‌ها را به طور مقایسه‌ای نشان می‌دهد: جدول 9:نتایج آزمون‌ ANOVA باتوجه به سطوح تحصیلات آزمودنی‌های تحقیق (به تصویر صفحه مراجعه شود) همانطور که ملاحظه می‌شود،با توجه به جدول فوق می‌توان گفت که در هیچ یک‌ از ویژگی‌های سه حیطه فوق بین نگرش نمونه‌ها با توجه به تحصیلات دیپلم،فوق دیپلم، لیسانس و فوق‌لیسانس تفاوت معنی‌داری وجود ندارد(در سطح 5% a ) بخش دوم:میزان توجه به پرورش ویژگی‌های شهروندی در برنامه‌های درسی مدارس در بخش دوم پژوهش از معلمان خواسته شده بود تا در خصوص میزان انطباق‌ برنامه‌های درسی مدارس با ارزش‌ها و ویژگی‌های یک شهروند خوب برای جامعه‌ ایران داوری نمایند. تحلیل استنباطی داده‌ها در خصوص نگرش معلمان زن و مرد در جدول 31 آمده است: جدول 31:نتایج آزمون t با میانگین مستقل برای مرحله اجرای برنامه درسی (به تصویر صفحه مراجعه شود) ملاحظه می‌شود که تفاوت معنی‌داری بین نگرش نمونه‌های مؤنث و مذکر در زمینه‌ انطباق برنامه‌های درسی با تربیت شهروندی وجود دارد و نمونه‌های مذکر(32/54 X ) کمتر از نمونه‌های مؤنث(52/67 X )این انطباق و توجه را مناسب ارزیابی کرده‌اند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.