Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عوامل مؤثر بر فرهنگ کار (مطالعه موردی کارکنان بخش دولتی استان کهگیلویه و بویراحمد)

نویسنده: ؛ ؛

پاييز 1381 - شماره 35 علمی-پژوهشی (30 صفحه - از 181 تا 210)

کلیدواژه ها : فرهنگ کار ،رضایت شغلی ،تعهد سازمانی ،انگیزه کار ،عادت‌های رفتاری

کلید واژه های ماشینی : رضایت شغلی ،پاسخگویان در مورد گویه‌های ،تعهد سازمانی ،فرهنگ کار ،مورد گویه‌های طیف فرهنگ کار ،مورد گویه‌های طیف ،گویه‌های طیف رضایت شغلی ،گویه ،پاسخگویان ،رضایت سیاسی ،مورد گویه‌های طیف گرایشات ،گویه‌های طیف تعهد سازمانی ،ضریب همبستگی ،گویه‌های طیف گرایشات مذهبی ،میزان رضایت شغلی پاسخگویان ،گویه‌های طیف رضایت سیاسی ،مورد گویه‌های طیف رضایت ،گویه‌های طیف گرایشات ملی ،گرایشات ملی ،گویه‌های طیف ،گویه‌های طیف رضایت ،شغلی ،ضریب همبستگی پیرسون ،عوامل مؤثر بر فرهنگ ،گرایشات ملی و مذهبی ،گویه‌های طیف گرایشات ،گرایشات مذهبی ،میزان رضایت شغلی ،رضایت شغلی پاسخگویان ،میزان رضایت

هدف از این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر فرهنگ کار می‌باشد.این تحقیق،به شیوهء پیمایشی با استفاده از پرسشنامه توأم با مصاحبهء حضوری بر روی نمونهء 400 نفری از کارکنان دولت در استان کهگیلویه و بویراحمد انجام شده است.فرهنگ کار،از دو بعد ذهنی و رفتاری-که بعد ذهنی آن معنای عام کار،و بعد رفتاری آن میزان تعهد کاری فرد را نشان می‌دهد-مورد بررسی قرار گرفته است.روش تجزیه و تحلیل یافته‌ها با استفاده از جداول فراوانی،ضریب‌ همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره صورت گرفته است.نتایج تحقیق نشان می‌دهد که‌ عواملی نظیر رضایت شغلی(از بعد مادی و معنوی)،رضایت سیاسی و گرایشات ملی و مذهبی‌ رابطهء معنی‌داری با فرهنگ کار دارند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.